Overlijden aangifte

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Na het opmaken van deze akte wordt het overlijden geregistreerd in de Basis Registratie Personen van de woongemeente. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Hiervoor geeft de gemeente een verlof af.

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. U neemt dan het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter

Is een kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan kan de aangifte gedaan worden door zowel de ouders als de begrafenisondernemer in de gemeente daar waar het feit heeft plaatsgevonden. Er worden een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. Neemt u hiervoor contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 030.

Is een inwoner uit Zeist in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is.

Kijk voor meer informatie op de website Nederlandwereldwijd.