Contact en spreekuren Wmo

Voor al uw vragen over ondersteuning (Wmo) of als u hulp wilt aanvragen via het Sociaal Team.
Lees verder

Hoogte vergoedingen Wmo

Sommige Wmo-voorzieningen worden in natura verstrekt en andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.
Lees verder

Ondersteuning Wmo

Informatie over ondersteuning WMO, hulpvragen, wijkverpleging, langdurige zorg en hulp bij werk en inkomen.
Lees verder

Huishoudelijke hulp via de gemeente Zeist

Mogelijk wordt het huishouden voor u teveel en heeft u daarbij hulp nodig. Daar zijn mogelijkheden voor.
Lees verder