Adviesnetwerk Zeist

Bent u betrokken bij sociale thema’s in Zeist, bijvoorbeeld rond passend onderwijs, de hulp aan kinderen of jongeren, onafhankelijke cliëntondersteuning, (gehandicapten)vervoer, schulden of mantelzorg? Wilt u iets doen met uw kennis en ervaring, signaleert u knelpunten of heeft u goede ideeën?

Neem dan deel aan het Adviesnetwerk Zeist: Inwoners geven advies over jeugdhulp, participatie en Wmo.  U kunt als inwoner onze gemeente adviseren rond deze thema’s en zo een bijdrage leveren aan het beleid.

Deelname adviesnetwerk Zeist

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan het Adviesnetwerk Zeist (ANZ):

  • als lid van de kerngroep
  • door u aan te melden voor het (digitale) panel,
  • door zitting te nemen in een werkgroep (de kernleden stellen deze werkgroepen in).

Uw inbreng geeft u op basis van:

  • uw interesse(s),
  • uw deskundigheid,
  • uw ervaring(en).

Kerngroep

De kerngroep vormt de spil van het adviesnetwerk. Momenteel zijn er 3 kernleden actief en is er nog plaats voor enkele anderen. De kernleden hebben een verkennende en coördinerende rol. Zij weten wat er speelt in Zeist rond jeugdhulp, zorg en ondersteuning en participatie (werk en inkomen). Zij polsen regelmatig wat er leeft. Inwoners weten hen te vinden als ze een vraag hebben, een knelpunt signaleren of een goed idee hebben.

Als groep organiseren de kernleden op verschillende manieren de ontmoeting en het gesprek over een vraagstuk tussen inwoners en gemeente. De kernleden geven samen met  bij het onderwerp betrokken inwoners adviezen aan de gemeente.

Heeft u interesse in de (vrijwillige) functie als kernlid? Stuurt u dan een mail naar anz@zeist.nl of bel naar de gemeente Zeist: telefoonnummer 14 030.

Deelname werkgroep

Sommige kwesties leven breed en hebben diepgaande invloed op een grotere groep inwoners in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen en hoe deze eventueel op te lossen zijn. Dan is er meer tijd en aandacht nodig om tot een advies te komen.

In zo'n geval kunnen de kernleden of de gemeente een werkgroep instellen die met het vraagstuk aan de slag gaat. In die tijdelijke werkgroep zitten inwoners met kennis van of ervaring met het  vraagstuk. De deelnemers aan de werkgroepen komen onder andere uit het digitale panel.

Infographic waarin het adviesnetwerk Zeist is uitgebeeld
Model adviesnetwerk Zeist