Adviesnetwerk Zeist

In het Adviesnetwerk Zeist (ANZ) kunnen inwoners onze gemeente adviseren rond de thema’s onderwijs, wmo, jeugd, wonen, welzijn en participatie.

Herziening model

Het huidige model van het ANZ met kernleden, digitaal panel en werkgroepen wordt momenteel herzien. De kernleden zijn (evenals vele andere inwoners) betrokken bij de Maaltijd van Zeist, de basis voor samenwerking tussen de gemeenteraad en de samenleving. De Maaltijd van Zeist staat voor nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven, waaronder zorg voor elkaar, toekomstbestendig wonen en mobiliteit, duurzaamheid, etc.

Digitaal panel

Wilt u ook meedenken over sociale thema’s? Dan kunt u zich aanmelden voor het digitale panel. U kunt meedenken over thema’s als passend onderwijs, de hulp aan kinderen of jongeren, onafhankelijke cliëntondersteuning, (gehandicapten)vervoer, schulden of mantelzorg, etc.

Aanmelden digitale panel