Eenzaamheid

Logo met tekst: Signaalpunt Zeist tegen eenzaamheid

Het signaalpunt Zeist tegen eenzaamheid is een (digitaal) punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzaam persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon.

In de gemeente Zeist willen we naar elkaar omzien. Elkaar helpen waar dat mogelijk is. En eenzaamheid is een veel voorkomend probleem.

Het Signaalpunt is door de gemeente, in samenwerking met de Landelijke Coalitie tegen eenzaamheid opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente werkt daarvoor samen met welzijnsorganisatie MeanderOmnium en partners/ondernemers in de gemeente.

Zorgen over iemand

Het is van belang dat u richting de betrokkene uitspreekt dat u zich wat zorgen maakt en vraagt of hij/zij het goed vindt dat MeanderOmnium contact opneemt om eens verder te praten. Ervaring uit andere steden heeft ons geleerd dat de eenzame persoon vaak blij is dat iemand iets doet! Zelf kunnen ze het namelijk niet (meer).

Eenzaamheid melden

Signaalpunt

U moet de volgende gegevens doorgeven:

 • adres van de eenzame persoon
 • leeftijdscategorie
 • uw eigen naam en relatie tot de persoon
 • de reden van uw zorgsignaal

Elke zorg, elk signaal nemen we serieus. Als we de eenzame persoon niet direct kunnen bereiken, willen we u (wanneer nodig) nog een vraag kunnen stellen. De gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt en worden verwijderd zodra het signaal door MeanderOmnium is opgepakt.

Telefonisch eenzaamheid melden

U kunt ook bellen naar het speciale telefoonnummer: 030 694 0414

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel 112!

De welzijnsmedewerkers van MeanderOmnium gaan op een prettige manier het gesprek aan met de eenzame persoon. Hij of zij vraagt waar de eenzame persoon behoefte aan heeft.

Het gaat om praktische oplossingen. Soms is dat iemand om eens per week mee naar de markt te gaan. Het kan ook gaan om een dagelijkse activiteit waarbij ze kunnen aansluiten of gewoon af en toe een praatje maken. Men probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de eenzame persoon. Een jongere wil en kan immers andere dingen dan iemand van 75 jaar.

Als u zichzelf eenzaam voelt kun u ook een melding doen bij het signaalpunt of bellen met het speciale telefoonnummer: 030 694 0414. Er wordt dan contact met u opgenomen.

U kunt ook langs komen op wijkservicepunten:

 • De Koppeling (De Clomp 1904)
 • Binnenbos (Hoog Kanje 186)
 • Wijkservicepunt Noord (Johan van Oldenbarneveltlaan 103)
 • ’t Noorderpunt (Laan van Vollenhove 1014)

We noemen iemand eenzaam als hij of zij het gevoel heeft te weinig andere mensen te zien of te spreken. Bijvoorbeeld doordat deze persoon met minder mensen contact heeft dan hij of zij zou willen. Of als deze persoon alleen contacten heeft die voor deze persoon weinig betekenen.

Misschien valt u iets op waardoor u zich zorgen maakt. Eenzaamheid herkent u bijvoorbeeld aan:

 • De gordijnen zijn meerdere dagen achter elkaar dicht
 • De buitenkant van het huis (tuin, balkon, stoep, ramen) is verwaarloosd
 • De brievenbus zit overvol met post
 • Iemand komt zonder af te zeggen niet meer naar een activiteit zoals werk, sport, hobbyclub
 • Iemand komt niet meer buiten, terwijl u deze persoon eerder wel buiten zag
 • De lampen binnen zijn aan, ook overdag als het licht is
 • Er staan verdorde planten voor de ramen
 • De uiterlijke verzorging van iemand gaat zichtbaar achteruit
 • Er is een (grote) verandering van het gedrag in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of geneesmiddelen of verdovende middelen

Ook levensgebeurtenissen kunnen erop wijzen dat iemand eenzaam raakt:

 • Overlijden van een naaste
 • Scheiding
 • Ziekte of beperking (van een naaste)
 • Verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving
 • Verlies van baan
 • Financiële problemen

Als u eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te laten verlopen. Er zijn meerdere gesprekstechnieken die u kunt volgen:

 • ‘Wees een OEN’ (Wees Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) 
 • ‘Wat is LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • Laat OMA thuis (Oplossingen, Meningen en Adviezen)
 • NIVEA’ (Niet Invullen Voor Een Ander)

Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als u een gesprek over eenzaamheid aangaat. Iemand zal dan makkelijker open en eerlijk antwoorden.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u die stellen per e-mail zeist@zeist.nl of per telefoonnummer 14 030.