Eigen bijdrage

Als u ondersteuning krijgt op grond van de Wmo, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, maar niet voor algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een maatregel, hulpmiddel of activiteit voor de cliënt op maat. Voor de volgende zaken vraagt de gemeente een eigen bijdrage:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding
  • kortdurend verblijf
  • woonvoorzieningen
  • vervoersmiddelen, waaronder de scootmobiel
  • auto-aanpassingen
  • beschermd wonen
  • specialistische begeleiding zintuiglijk gehandicapten
  • doventolk

De hoogte van uw eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per 4 weken. Er wordt daarbij sinds 2019 geen rekening meer gehouden met de hoogte van uw inkomen en/of vermogen.

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is een dienst of activiteit die een cliënt kan afnemen of volgen, zonder een uitgebreid onderzoek naar zijn of haar behoefte of situatie. De gemeente Zeist vraagt geen eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. Het is wel mogelijk dat de organisatie die een activiteit organiseert, een bijdrage vraagt voor bijvoorbeeld materialen die een cliënt tijdens die activiteit gebruikt.

Vaststellen en innen eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt wat voor u de hoogte van de eigen bijdrage wordt (maximaal € 17,50 per 4 weken) en stuurt een brief met meer informatie over de betaling. Het CAK houdt daarbij ook rekening met de eigen bijdragen die u moet betalen vanuit andere wet- en regelgeving.

Wil u meer informatie over de eigen bijdrage? Dan kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 1925. U kunt ook kijken op: www.hetcak.nl