Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit kan in Nederland en in alle landen van de Europese Unie.

In Zeist kunt u ook gratis parkeren op plaatsen waar vooraf betaald parkeren geldt. In andere gemeenten kunnen hiervoor andere regels gelden.

Soorten parkeerkaarten:

 • bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 • passagierskaart, als u reist als bijrijder
 • een combinatie van een passagiers- en bestuurderskaart
 • instellingenkaart, bedoeld voor bijvoorbeeld een verpleeghuis

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen (met digid)

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Let op: de persoon met de (loop)beperkingen is altijd de aanvrager. Ook als het om een passagierskaart gaat.

De afhandeling van een aanvraag voor een GPK duurt gemiddeld 8 weken.

Het kan langer duren als:

 • er medische informatie bij een arts of specialist wordt opgevraagd
 • een medische (her)beoordeling noodzakelijk is

Houdt u hier rekening mee bij het verlengen van een GPK.

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en kopieën van de benodigde documenten op naar: gemeente Zeist, aan team maatschappelijke voorzieningen, Postbus 513, 3700 AM  Zeist. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u ook inscannen en met bijlagen e-mailen naar zeist@zeist.nl

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (Pdf 0,9 MB)

OmschrijvingKosten 2020
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 36,10
Medisch onderzoek voor aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 81,00
Administratiekosten bij niet verschijnen voor medisch onderzoek€ 46,05
Aanvraag duplicaat anders dan als gevolg van diefstal€ 54,20
Aanvraag duplicaat als gevolg van diefstal€ 18,10

De aanvrager:

 • kan niet meer dan 100 meter lopen met gebruikelijke hulpmiddelen zoals een rollator of krukken of
 • is permanent rolstoelgebonden of
 • heeft aantoonbare ernstige beperkingen (geen loopbeperkingen) waardoor dichtbij de bestemming parkeren noodzakelijk is.

Extra voorwaarde passagierskaart:

 • als de aanvrager een loopbeperking heeft, is hij/zij altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.

In de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart leest u meer over de voorwaarden.

Voor de aanvraag is een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts verplicht. Tenzij uit eerder onderzoek blijkt dat u blijvend aan de voorwaarden voldoet. De kosten voor dit advies zijn voor rekening van de aanvrager. Als er een medisch onderzoek nodig is, dan nodigen wij u telefonisch uit voor een gesprek met de arts op het gemeentehuis.

Een nieuw medisch onderzoek is bij verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk als:

 • de arts dat in een vorig advies heeft bepaald;
 • de gemeente over onvoldoende gegevens beschikt om vast te stellen dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarna maakt u een afspraak om de kaart op te halen bij het gemeentehuis. De kosten betaalt u bij het afhalen (liefst met pin). U neemt mee:

 • een identiteitsbewijs
 • 1 pasfoto

Afspraak maken of bel voor het maken van een afspraak met telefoonnummer 14 030.

Afwijzing

Als uw gehandicaptenparkeerkaart wordt afgewezen, krijgt u bij de beschikking een acceptgiro. Hiermee kunt u de kosten betalen.

Met de gehandicaptenparkeerkaart voor Wlz (Wet langdurige zorg) instellingen kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen. Bewoners hoeven niet apart een kaart aan te vragen. Per instelling kunnen meer kaarten worden verstrekt. Voor informatie over de aanvraagprocedure neemt u contact met ons via telefoonnummer 14 030.

Als uw gehandicaptenparkeerkaart is gestolen, dan moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Als u uw kaart verloren hebt, dan meldt u dat bij de publieksbalie van de gemeente.

Alle kaartnummers registreren wij bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Geeft u uw kaart op als gestolen of vermist? Dan blokkeren wij de kaart gelijk. Hierdoor is de kaart onbruikbaar. Vervolgens kunt u een nieuwe kaart aanvragen via het aanvraagformulier. Extra benodigde bijlage is een kopie van het proces verbaal van de politie of de aangifte van uw melding verloren voorwerp.

Voorkom diefstal van uw kaart

Helaas worden steeds meer gehandicaptenparkeerkaarten gestolen.

 • Plaats de kaart alleen achter de voorruit als u op een algemene gehandicaptenplaats parkeert.
 • Plaats de kaart alleen achter de voorruit als u in gemeente Zeist op een vooraf betaald parkeerplaats parkeert.
 • Berg de kaart op als u op een gratis parkeerplaats parkeert.
 • Berg de kaart op als u op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats staat.
 • Koop een kaartkluis. Kijk voor meer informatie op kaartkluis.nl.

Plaats de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit als u op een algemene gehandicaptenplaats of op een vooraf betaald parkeerplaats parkeert.

Gratis parkeren in Zeist

Met uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u op alle plaatsen in de gemeente Zeist, waar vooraf betaald parkeren geldt, gratis parkeren. Waar achteraf betaald moet worden (o.a. parkeergarages gemeentehuis, Steynlaan, Emmaplein en Hogeweg) geldt dit niet. Deze regeling is specifiek geldig in Zeist. U kunt in andere gemeenten niet zonder meer gebruik maken van deze regeling.

In de parkeergarages 1e Hogeweg (inrit 1e Hogeweg), Emmaplein (inrit Meester de Klerkstraat) en Steynlaan (inrit aan de Antonlaan onder Belville) zijn naast de daar aanwezige liften gehandicaptenparkeerplaatsen ingericht. Betaling in deze parkeergarages geschied achteraf.

Gehandicaptenparkeerplaatsen in Zeist

Op de volgende locaties zijn algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig waar u met uw gehandicaptenparkeerkaart gebruik van kunt maken:

 • Winkelcentrum Kerckebosch
 • Winkelcentrum De Clomp
 • Winkelcentrum Vollenhove
 • Parkeerterrein Bergweg
 • Rozenstraat
 • Parkeergarage De Heuvel
 • Emmaplein
 • 1e Hogeweg
 • Steynlaan
 • Slotlaan
 • 2e Dorpsstraat
 • Bij het gemeentehuis
 • Utrechtseweg, bij het politiebureau