Hoogte vergoedingen Wmo

In het kader van de Wet maatschappelijke voorzieningen (Wmo) worden er diverse voorzieningen verstrekt aan individuele burgers. Sommige Wmo-voorzieningen worden in natura verstrekt en andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.

Aan de op deze pagina genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Als u een voorziening krijgt toegekend, dan ontvangt u een beschikking waarin staat wat u krijgt toegekend.

De tarieven gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten die een nieuwe indicatie van de gemeente krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen. Het is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt, welk tarief wordt gehanteerd. Het bedrag waarmee gerekend wordt, is het basisbedrag van zorg in natura.

Tarief PGB begeleiding en kortdurend verblijf
OmschrijvingZorgaanbiederTarief 2019

Reguliere dagbesteding/dagbehandeling per dagdeel

Persoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura)€ 17,60
idem

Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura))

€ 26,39
idemOrganisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura)€ 31,67

Gespecialiseerde dagbesteding/dagbehandeling per dagdeel

Persoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura)€ 26,12
idemOrganisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura))€ 39,18
idemOrganisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura)€ 47,02
Reguliere individuele begeleiding all-in per uurPersoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura)€ 23,40
idemOrganisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura))€ 35,10
idemOrganisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura)€ 42,12
Gespecialiseerde invididuele begeleiding all-in per uurPersoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura)€ 37,50
idemOrganisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura))€ 56,25
idemOrganisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura)€ 67,50
Kortdurend verblijfPersoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura)€ 79,97
idemOrganisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (ZZP-er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)€ 119,95
idemOrganisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura)€ 143,94
Vervoer (alle type)100% van het tarief zorg in natura

Werkgeverslasten

Als er sprake is van werkgeverschap van de budgethouder, dan is het mogelijk om het PGB te verhogen met de werkgeverslasten. Dit is een maatwerkvoorziening, waarover er tussen de Wmo-consulent en de budgethouder vooraf afspraken worden gemaakt. De werkgeverslasten worden alleen vergoed als het regulier pgb ontoereikend blijkt te zijn.

De tarieven gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten die een nieuwe indicatie van de gemeente krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen. Genoemde tarieven zijn het tarief dat bij hulp in natura door de gemeente aan de zorgorganisatie wordt betaald.

Tarief dagbesteding/dagbehandeling, begeleiding en kortdurend verblijf in natura
OmschrijvingTarief 2019Tarief per
Reguliere dagbesteding/dagbehandeling€ 35,19dagdeel
Gespecialiseerde dagbesteding/dagbehandeling€ 52,24dagdeel
Reguliere individuele begeleiding all-in€ 46,80uur
Gespecialiseerde individuele begeleiding all-in€ 75,00uur
Kortdurend verblijf€ 159,93dag
Vervoer per dag€ 8,83dag
Vervoer gehandicaptenzorg rolstoel€ 21,32dag

De hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) wordt met gedifferentieerde tarieven vastgesteld. Het is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt, welk tarief wordt gehanteerd:

  • HH1 is Hulp bij het Huishouden
  • HH2 is Hulp bij het Huishouden en regie
Uurtarief PGB huishoudelijke hulp
Niveau ZorgaanbiederTarief 2019
HH1Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura)€ 14,70
HH1

Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of schoonmaakbedrijf dat

de CAO-schoonmaak hanteert (75% van tarief zorg in natura)

€ 18,37
HH1Thuiszorgorganisatie dat de CAO-VVT hanteert (85% van tarief zorg in natura)€ 20,82
HH2Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura)€ 16,20
HH2

Zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of schoonmaakbedrijf dat

de CAO-schoonmaak hanteert (75% van tarief zorg in natura)
€ 20,25
HH2Thuiszorgorganisatie dat de CAO-VVT hanteert (85% van tarief zorg in natura)€ 22,95

Voor huishoudelijke hulp in natura wordt er gewerkt met een resultaatgerichte indicatie. Dat betekent dat er geen vast aantal uren meer wordt toegekend, maar een resultaat: een schoon en leefbaar huis. De hulp zorgt ervoor, eventueel samen met de cliënt en diens familie, vrienden en bekenden, dat het huis schoon is en dat de cliënt er bezoek kan ontvangen. Voor de ene cliënt is er meer hulp nodig dan voor de andere. De zorgaanbieder krijgt een vast tarief per vier weken per cliënt. De eigen bijdrage die de cliënt betaalt, wordt wel berekend op het daadwerkelijk door de hulp gewerkte uren.

Niveau

  • HO: Huishoudelijke Ondersteuning (gemiddeld 8 uur per 4 weken)
  • HO+: Huishoudelijke Ondersteuning + (gemiddeld 10 uur per 4 weken)
  • HH: wordt alleen per uur toegekend. Dit soort hulp wordt echter altijd tijdelijk verstrekt en komt zeer weinig voor.

Deze tarieven worden bij hulp in natura maximaal door de gemeente aan de thuiszorgorganisatie uitbetaald.

Maximum uurtarief hulp bij het huishouden in nature (bedrag per uur)
Niveau Tarief 2019
zorgaanbieder per cliënt
Uurtarief 2019
dat wordt aangehouden voor de berekening van de eigen bijdrage
HO € 196,00 per 4 weken€ 24,50
HO+ € 270,00 per 4 weken€ 27,00
HH       € 27,00 per uur€ 27,00