Inkoop Wmo - Zorg om Tafel

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners.

De gemeenten hebben de daarvoor benodigde professionele zorg ingekocht bij zorgaanbieders. In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist daarin samen. Deze pagina's bieden informatie voor zorgaanbieders, over hoe deze gemeenten die zorg inkopen en hoe uw organisatie daarvoor in aanmerking kan komen.

Inkoop van diverse soorten zorg

De gemeente Zeist coördineert de inkoop van de zorg op het gebied van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). De inkoop van de Wmo-zorg die vòòr 2015 al onder de gemeenten viel (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp), wordt ingekocht door de afzonderlijke gemeenten.

Daarnaast loopt er ook een apart traject om jeugdzorg in te kopen bij zorgaanbieders. Daarin vervult de gemeente Utrechtse Heuvelrug een coördinerende rol namens de vijf genoemde gemeenten. Meer informatie de inkoop van jeugdzorg vindt u op www.heuvelrug.nl/zorgomtafel

Zorgaanbieders die overeenkomst willen tekenen

Mogelijk wil uw organisatie een overeenkomst sluiten met de vijf gemeenten, zodat de gemeenten bij uw organisatie zorg kunnen inkopen. Klik hier voor informatie over hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen.

Facturatie en declaratie

Heeft u vragen over uw declaratie en/of facturatie? In dit overzicht vindt u de contactgegevens per gemeente (pdf; 21 kb).

Doorontwikkeling overeenkomst MOB

De gemeenten hebben een structureel overleg in het leven geroepen onder de naam ‘Zorg om Tafel’. Onder die naam wordt met diverse belanghebbende partijen overlegd over de doorontwikkeling van de overeenkomst met zorgaanbieders.  Ook in 2018 komt ‘Zorg om Tafel’ regelmatig bijeen.

Overleggen in 2018

In 2018 vinden de volgende Zorg om Tafel-bijeenkomsten plaats:

  • dinsdag 12 juni
  • dinsdag 11 december

De bijeenkomsten vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Zeist, Het Rond 1. Ze starten om 10.00 uur en duren tot uiterlijk 12.00 uur.

Toehoorders

Wilt u als zorgaanbieder als toehoorder aanwezig zijn bij een Zorg om Tafel-overleg? Dat kan. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan is het fijn als u zich vooraf even aanmeldt via inkoop@zeist.nl. Hierdoor kunnen wij u tijdig op te hoogte stellen bij tussentijdse wijzigingen. Aanmelden is echter niet verplicht.

Gecombineerde logo's van gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist
In de regio Zuid-Oost Utrecht werken de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist samen voor de inkoop van ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp.