Korting op extra uren huishoudelijke hulp

Inwoners kunnen huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente. Als ze niet in aanmerking komen, of als ze graag meer huishoudelijke hulp willen dan de gemeente kan verstrekken, is er een tweede mogelijkheid. De gemeente komt deze mensen tot en met eind 2018 tegemoet. Als Zeistenaren zelf aanvullende uren huishoudelijke hulp inhuren, kan de gemeente bepaalde groepen Zeistenaren korting geven. Deze korting heet ‘Huishoudelijke Hulp Toeslag’ (HHT).

Voor wie bedoeld?

 • Iedereen die een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft, en via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangt. Zij regelen dit via de leverancier van huishoudelijke hulp.

 • Mensen zónder een dergelijke indicatie, maar die wel:

  • 75 jaar of ouder zijn;
  • op grond van de Wmo een andere vorm van ondersteuning krijgen (dat kan bijvoorbeeld zijn: dagopvang, een rolstoel, een scootmobiel, een woningaanpassing, beschermd wonen of kortdurend verblijf);
  • te maken hebben met een overbelaste mantelzorger in het huishouden.

Zij  vragen deze korting aan via de gemeente, bij het Sociaal Team. Samen met een lid van het Sociaal Team vult de aanvrager een aanvraagformulier in.

 • Zeistenaren die ondersteuning krijgen op grond van de Wmo, en die dat betalen met een persoonsgebonden budget. Zij moeten de extra huishoudelijke hulp dan wel inkopen bij leveranciers van huishoudelijke hulp waarmee de gemeente Zeist een contract heeft afgesloten.

Waarvoor bedoeld?

De korting is bedoeld voor uren huishoudelijke hulp die worden besteed aan:

 • het schoonmaken van de woning,
 • boodschappen doen,
 • wassen en strijken van kleding,
 • ramen  lappen en
 • maaltijden bereiden.

Via welke leveranciers en wat is de korting?

De gemeente kan deze korting alleen geven als huishoudelijke hulp wordt ingehuurd via de leveranciers van huishoudelijke hulp waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten. Deze leveranciers rekenen voor huishoudelijke hulp een tarief van € 23,38 per uur.

In 2018 betaalt de inwoner € 12,50 per uur (de gemeente betaalt dan € 10,88 per uur).

Lijst van huishoudelijke hulp zorgleveranciers Zeist

In welke periode geldt de korting?

De gemeente heeft tot en met eind 2018 budget vrijgemaakt om deze korting te bieden. Voor de aanvragers geldt: men kan gebruik maken van de korting, totdat het totale budget op is. Mocht dat bijna het geval zijn, dan worden de gebruikers op de hoogte gebracht.

Aanvragen

direct een Huishoudelijke Hulp Toelage aanvragen (met digid)

Meer informatie over DigiD

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u schriftelijk uw Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) aanvragen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de eventueel benodigde documenten op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Aanvraagformulier HHT (pdf, 554 kB)