Meedoen in Zeist - want iedereen hoort erbij

Logo meedoen in Zeist

U staat niet altijd stil bij dagelijkse handelingen. Alles wat u doet, ziet, leest en hoort, waar u heengaat, wie u ontmoet... het zijn natuurlijke dingen voor u en u denkt er nauwelijks bij na. Maar niet voor iedereen zijn de dingen uit het dagelijkse leven zo gewoon.

Er is een grote groep die niet in staat is om zo goed mogelijk deel te nemen aan het gewone leven. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een (chronische) ziekte. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen zonder werk, mensen die eenzaam zijn, die afhankelijk zijn van anderen of die zich om welke reden dan ook niet in staat voelen om goed deel te nemen aan de samenleving. Zij komen vaak elke dag opnieuw praktische problemen tegen door hun beperking of situatie. Bovendien hebben ze soms ook te maken met onbegrip vanuit de samenleving, want niet elke beperking is zichtbaar.

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap geldig. Het doel is de wereld toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Natuurlijk accepteert de gemeente Zeist dit doel compleet en streeft daarom naar een ‘inclusieve samenleving’. Iedereen moet namelijk honderd procent en op voet van gelijkheid mee kunnen doen in onze samenleving. Ook de meest kwetsbare mensen.

Om dit te realiseren heeft de gemeente een projectteam opgezet. Dit moet ervoor zorgen dat uiteindelijk een zeer goede toegankelijkheid voor iedereen wordt bereikt in alle onderdelen van de samenleving. Denk daarbij aan: onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, verplaatsing, zorg en hulp, meedoen, dienstverlening sport, cultuur, vermaak, horeca en winkels.

De uitdaging voor het projectteam is:

  1. meer bewustwording creëren op het gebied van de inclusieve samenleving en
  2. actief werken aan het oplossen van situaties die zorgen voor problemen voor bepaalde groepen mensen.

Er moeten verschillende bestaande hindernissen worden weggeruimd. Zowel figuurlijk in de hoofden van mensen als letterlijk in de dagelijkse fysieke leefomgeving.

Meedoen?

Hebt u ideeën? Bent u of voelt u zich betrokken bij het thema? Doe dan met ons mee. Mail naar zeist@zeist.nl of bel 14 030.