Meedoen in Zeist - want iedereen hoort erbij

Logo meedoen in Zeist

U staat niet altijd stil bij dagelijkse handelingen. Alles wat u doet, ziet, leest en hoort, waar u heengaat, wie u ontmoet... het zijn natuurlijke dingen voor u en u denkt er nauwelijks bij na. Maar niet voor iedereen zijn de dingen uit het dagelijkse leven zo gewoon.

Er is een grote groep die niet in staat is om zo goed mogelijk deel te nemen aan het gewone leven. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een (chronische) ziekte. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen zonder werk, mensen die eenzaam zijn, die afhankelijk zijn van anderen of die zich om welke reden dan ook niet in staat voelen om goed deel te nemen aan de samenleving. Zij komen vaak elke dag opnieuw praktische problemen tegen door hun beperking of situatie. Bovendien hebben ze soms ook te maken met onbegrip vanuit de samenleving, want niet elke beperking is zichtbaar.

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap geldig. Het doel is de wereld toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Natuurlijk accepteert de gemeente Zeist dit doel compleet en streeft daarom naar een ‘inclusieve samenleving’. Iedereen moet namelijk honderd procent en op voet van gelijkheid mee kunnen doen in onze samenleving. Ook de meest kwetsbare mensen.

Om dit te realiseren heeft de gemeente een projectteam opgezet. Dit moet ervoor zorgen dat uiteindelijk een zeer goede toegankelijkheid voor iedereen wordt bereikt in alle onderdelen van de samenleving. Denk daarbij aan: onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, verplaatsing, zorg en hulp, meedoen, dienstverlening sport, cultuur, vermaak, horeca en winkels.

De uitdaging voor het projectteam is:

 1. meer bewustwording creëren op het gebied van de inclusieve samenleving en
 2. actief werken aan het oplossen van situaties die zorgen voor problemen voor bepaalde groepen mensen.

Er moeten verschillende bestaande hindernissen worden weggeruimd. Zowel figuurlijk in de hoofden van mensen als letterlijk in de dagelijkse fysieke leefomgeving.

In de Inclusie-agenda 2019-2020 zijn de volgende actiepunten opgenomen:

Bewustwording

 • Samenstellen testteam. We gaan een team vormen dat bij alle onderwerpen die we op het gebied van Meedoen oppakken, meedenkt en adviseert.
 • Werkplaats gemeente 100% inclusief. We gaan als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven en zorgen dat we op alle fronten Inclusief zijn per 1 januari 2021. Denk hierbij aan:

  • fysieke toegankelijkheid gemeentehuis
  • digitale toegankelijkheid
  • documenten in begrijpelijke taal
  • arbeidsbeleid
  • bouwbesluiten
  • omgevingswet
  • training medewerkers waar nodig

Toegankelijkheid

 • Toiletten. We gaan er voor zorgen dat er voldoende toegankelijke toiletten zijn in Zeist, zodat iedereen mee kan doen en op pad kan. Dit gaan we doen in overleg met ondernemers die we vragen hun toiletten beschikbaar te stellen en geschikt te maken.
 • Gebouwen. Er wordt een stimuleringsregeling opgezet om te zorgen dat locaties die getoetst zijn voor het Keurmerk Toegankelijkheid ook echt aan de criteria kunnen gaan voldoen. En we gaan door met toetsen van locaties.
 • Openbare ruimte. Uitvoeren van de aanbevelingen uit de rapportage Bartimeus en monitoren voortgang. En tevens de invalidenparkeerplekken goed onder de loep nemen.

De gemeente Zeist heeft dinsdag 14 januari 2019 samen met vertegenwoordigers van het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ), de LFB en de ouderenbonden (KBO-PCOB en ASZ) het manifest Iedereen doet mee! ondertekend.

Met de ondertekening dragen de gemeente Zeist en genoemde partners uit dat zij actief werken aan het VN-Verdrag Handicap.

Ongehinderd is een onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Ongehinderd heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Daarnaast is Ongehinderd de uitvoerende partij voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit zijn mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. De app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store of door app.ongehinderd.nl te bezoeken.

In Zeist zijn verschillende locaties al getoetst en hier gaan we de komende tijd ook mee door. Inmiddels voldoen de onderstaande locaties in Zeist aan de voorwaarden van toegankelijkheid, namelijk:

 • Kinder- en zorgboerderij De Brink
 • Lokaal Victoria (Brons)
 • Abrona, Kunst, Lunch & Cadeau (Brons)
 • Politiebureau Zeist (Zilver)

Net zoals gebouwen toegankelijk kunnen worden gemaakt, kan dat ook met websites worden gedaan. De website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) heeft die Verklaring van toegankelijkheid gekregen. Deze verklaring geeft aan dat de website is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility.

Ook de gemeente werkt aan het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

Meedoen?

Hebt u ideeën? Bent u of voelt u zich betrokken bij het thema? Doe dan met ons mee. Mail naar zeist@zeist.nl of bel 14 030.