Inkoop Wmo 'begeleiding' - Zorg om Tafel

Als gemeente zijn wij sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de Wmo. Hiertoe werken wij in de regio Zuidoost-Utrecht samen met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede om deze zorg in te kopen. Onze regio heeft de inkoop via een ‘open huis'-aanbesteding vormgegeven. Hiervoor hebben we een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: Zorg om Tafel. 

Alle informatie over de toetreding, zorgtoewijzing, declaratie, overleg en communicatie vindt u op de website www.zorginzou.nl. Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een e-mail aan inkoop@zorginzou.nl.

De inkoop van de Wmo-zorg die voor 2015 al de gemeentelijke verantwoordelijkheid was (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp), kopen de gemeenten afzonderlijk in.

Gecombineerde logo's van gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist
In de regio Zuidoost-Utrecht werken de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Zeist samen voor de inkoop van ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp.