Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen in te kopen. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, moet de gemeente een formeel besluit nemen. Daarvoor is het nodig dat u een afspraak maakt met een medewerker van het Sociaal Team om samen te bespreken wat u zelf kunt regelen en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Vervolgens maakt u de keuze tussen zorg in natura (geleverd door een zorgaanbieder, direct via de gemeente) of voor een pgb (geldbedrag).

Pgb tarieven

Voor pgb’s heeft de gemeente tarieven vastgesteld. Deze zijn gerelateerd aan de kosten die de gemeente betaalt voor 'zorg in natura'.

In het geval dat uw zorg duurder is dan dat u aan pgb ontvangt, kan de gemeente in bijzonder gevallen uw pgb aanvullen. Dit is maatwerk en wordt alleen gedaan als er geen andere, goedkopere zorg mogelijk is. Kiest u bewust voor duurdere zorg terwijl er goedkopere zorg beschikbaar is, dan betaalt u de meerkosten zelf.

In aanmerking komen voor een pgb

Om een pgb te krijgen, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in staat het budget zelf te beheren. U moet immers zelf de zorg inkopen die u nodig heeft en zelf de zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) minder geschikt is in uw situatie
  3. De zorg die u wilt inkopen, draagt volgens de gemeente bij aan uw zelfstandigheid en is van goede kwaliteit

Aanvragen pgb

Pgb voor ondersteuning (Wmo)

Heeft u een langdurige ziekte of handicap? Of bent u al wat ouder en heeft u hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om mee te kunnen blijven doen aan het dagelijks leven? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Een medewerker van het Sociaal Team van de gemeente gaat met u in gesprek over hoe dit probleem kan worden opgelost. Eerst wordt besproken wat u zelf kunt doen, hoe mensen uit uw omgeving of vrijwilligers kunnen helpen. Als dat allemaal geen oplossing biedt, dan kunt u als vervolg op het gesprek professionele hulp of een hulpmiddel aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een traplift, begeleiding, dagbesteding, een scootmobiel of huishoudelijke hulp. Dat kan in de vorm van een pgb. Ook kan de gemeente u direct een oplossing bieden ('zorg in natura').

Pgb voor kinderen en jongeren (jeugdhulp)

Het aanvragen van een pgb voor ondersteuning of zorg voor kinderen en jongeren gaat op dezelfde wijze als hierboven. Alleen doet u de aanvraag niet bij de gemeente, maar bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Meer informatie over pgb voor kinderen en jongeren.

Betaling pgb

De overheid betaalt uw pgb niet rechtstreeks aan u, maar stort het geld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen van de zorgverlener namens u. Dat heet 'trekkingsrecht'. Meer informatie over het trekkingsrecht  (PDF, 575kb).