Gemeente Zeist zet zich in voor de emancipatie van LHBTI-ers

In Zeist moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Hier vindt u meer informatie over LHBTI-thema's, activiteiten en relevante organisaties. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

Inwoners en organisaties spannen zich in voor de LHBTI-gemeenschap. Samen met hen maakt de gemeente Zeist LHBTI-beleid zodat LHBTI+ ‘gewoon’ in Zeist kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit spreekt helaas nog niet voor zichzelf. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTI+ vergroten.

De gemeente is in gesprek met mensen uit de doelgroep en organisaties die werken voor de doelgroep. Zodat de activiteiten en voorzieningen die de gemeente organiseert ook aanslaan op de behoefte van de doelgroep. Na een 2-tal bijeenkomsten heeft een aantal personen zich aangemeld voor het Platform LHBTI in Zeist om samen met de gemeente te sparren en de voortgang te bewaken. Het COC Midden Nederland en Art. 1 Midden Nederland hebben veel ervaring met het opzetten van beleid en zijn bereid de gemeente hierin te ondersteunen.

Ontmoeten

Iedere 3e zondag van de maand van 15.00 uur tot 17.00 uur kunt u naar het Regenboogcafé. In een informele sfeer kunt u in gesprek met LHBTI-ers, gezellig bij elkaar komen, ervaringen uitwisselen onder het genot van een drankje. Meer informatie vindt u op de facebookpagina. U kunt het Regenboogcafé herkennen aan dit logo: 

 

Adres:
Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist.

Melden Discriminatie

Art. 1 Midden Nederland heeft een meldpunt discriminatie. U kunt een melding maken van discriminatie en met hen in gesprek over hoe u hiermee om kunt gaan.

Politie

Wilt u melding doen van geweld? Dan kunt u terecht bij het  meldpunt Roze in Blauw van de politie. Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor Lesbiënnes, Homo’s, Biseksuelen, Transgenders en Intersekse personen binnen én buiten de politie.

Belangenorganisaties

Schriftelijke informatie

Sociaal Cultureel Planbureau rapportages:

Movisie LHBTI-emancipatie

Informatie voor jongeren

Voor jongeren die meer informatie willen over hun seksuele voorkeur of genderdysforie (transgender).   

Informatie over het Centrum Jeugd en Gezin Zeist (CJG)

Kijk voor meer informatie op de website van het CJG.

Veiligheid

 • Inzetten van diensten van Art. 1 Midden Nederland

  •  Bekendheid geven aan het meldpunt discriminatie van Art. 1 Midden Nederland en
  •  voorlichting, gastlessen en/of trainingen op scholen.

 • Inzet meldpunt Roze in Blauw van de politie

  • Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor Lesbiënnes, Homo’s, Biseksuelen,  Transgenders en Intersekse personen binnen én buiten de politie. De gemeente Zeist wil meer bekendheid geven aan dit meldpunt.

 • Specifiek voor ouderen

  • Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar veiligheid in verzorgingstehuizen. Eén van de bevindingen is dat er behoefte is aan het vergroten van veiligheid in deze huizen.

 • Specifiek voor jongeren

  • De gemeente wil onderzoeken hoe het veiligheidsklimaat voor jongeren verbeterd kan worden en acties uitzetten.

Zichtbaarheid

 • Informatie op de website van de gemeente Zeist
 • Genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond
 • Hijsen van de Regenboogvlag op (1e dag van de maand van Pride in juni, day of silence 17 april, Coming out-dag 11 oktober, Paarse vrijdag iedere tweede vrijdag in december)
 • Onderzoek naar mogelijkheid van aanbrengen Regenboog Zebrapad
 • Culturele activiteiten ‘regenboogtinten’ geven

Zorg en Welzijn en ouderen

De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. De gemeente werkt hierin samen met gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.

Onderwijs

 • Gender Sexuality Alliances (GSA) op scholen
 • Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Sport

 • Bevorderen van ´inclusief sporten´ in Zeist
 • Gemeente verstrekt subsidie en kan iets opnemen over LHBTI in de subsidie voorwaarden

Cultuur

Bestaande culturele activiteiten een ‘regenboogtintje’ geven en faciliteren nieuwe activiteiten.

COC Midden-Nederland - '50+'

Veel activiteiten van COC Midden-Nederland liggen stil, maar hun werkgroep '50+' is extra actief. Medewerkers van het COC bellen, WhatsAppen of e-mailen mensen met de vraag: “Bent u eenzaam?”. En vooral met: “Hoe gaat het?” Doel is om even te kijken hoe het met mensen gaat. Eventueel doen ze een boodschap voor ze, of leggen ze vaker contact.

COC Midden-Nederland - 'COC Contact'

Waarnemend voorzitter Laura van Nieuwenhuijze kent u misschien van de bijeenkomsten die plaatsvonden op 10 juli en 23 september. ‘COC Contact'  is een initiatief om te voorkomen dat LHBTI-ers  sociaal isoleren. Mensen die behoefte hebben aan contact of die contact willen bieden, kunnen zich aanmelden via de website van het COC Midden Nederland. Een bestuurslid matcht mensen aan elkaar en daarbij houden ze onder andere rekening met leeftijd.

Tansgender Netwerk Nederland (TNN) - Dagelijks telefonisch spreekuur

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is actief op het gebied van belangenbehartiging, emancipatie en netwerkopbouw. De behoefte van de achterban aan informatie en een luisterend oor is zo groot, dat TNN heeft besloten om een dagelijks telefonisch spreekuur beschikbaar te stellen. 

Algemeen aanbod gemeente Zeist

Wilt u weten wat de gemeente en instellingen aanbieden voor haar inwoners? Kijk dan op onze webpagina over de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gemeente Zeist.

Inwoners en instellingen in Zeist, art. 1 Midden-Nederland en het COC Midden-Nederland hebben samen met de gemeente Zeist de Regenboogagenda 2020 (Pdf, 287 kB) opgesteld om de emancipatie van LHBTIQ+-ers te bevorderen. De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. De Q+ staat onder meer voor queer, aseksueel en panseksueel.

In 2020 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Het vergroten van de zichtbaarheid van anti-discriminatiemeldpunt Art. 1 Midden Nederland
 2. De meldingsbereidheid van geweldsdelicten vergroten (Roze in Blauw)
 3. Praktische LHBTIQ+-gerelateerde informatie vermelden op de gemeentelijke website
 4. Het hijsen van de regenboogvlag op coming-outdag (11 oktober)
 5. Onderzoek doen naar mogelijkheid om een regenboogzebrapad aan te brengen in het centrum
 6. Genderneutrale toiletten aanwijzen op de begane grond in het gemeentehuis
 7. Onderzoek doen in hoeverre en in welke omstandigheden sekse-registratie achterwege gelaten kan worden, zoals het uitreiken van bibliotheekpassen en formulieren van het sociaal team
 8. Verzorgingstehuizen motiveren om het certificaat roze loper te halen. De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals
 9. Inventariseren of er bij middelbare scholen behoefte is om Gender en Sexuality Alliance (GSA’s) op te zetten. Dit is een netwerk van leerlingen die zich sterk maken om school een veilige plek te maken voor iedereen
 10. Voorlichting geven op basisscholen en voortgezet onderwijs door art. 1 Midden Nederland
 11. Faciliteren van het Regenboogcafé Binnenbos
 12. Faciliteren om bestaande en nieuwe culturele activiteiten een regenboogtintje te geven