Gemeente Zeist zet zich in voor de emancipatie van LHBTI-ers

In Zeist moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Op deze pagina is meer informatie te vinden over LHBTI-thema's, activiteiten en relevante organisaties. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

Inwoners en organisaties spannen zich in voor de LHBTI-gemeenschap. Samen met hen maakt de gemeente Zeist LHBTI-beleid zodat LHBTI+ ‘gewoon’ in Zeist kunnen wonen, werken, studeren en uitgaan. Zonder discriminatie, agressieve benadering of andere problemen. Dit spreekt helaas nog niet voor zichzelf. De gemeente wil daarom de acceptatie en de veiligheid van LHBTI+ vergroten.

De gemeente is in gesprek met mensen uit de doelgroep en organisaties die werken voor de doelgroep. zodat de activiteiten en voorzieningen die de gemeente organiseert ook aanslaat op de behoefte van de doelgroep. Na een 2-tal bijeenkomsten heeft een aantal personen heeft zich aangemeld voor het Platform LHBTI in Zeist om samen met de gemeente te sparren en de voortgang te bewaken. Het COC Midden Nederland en Art. 1 Midden Nederland hebben veel ervaring met het opzetten van beleid en zijn bereid de gemeente hierin te ondersteunen.

Ontmoeten

Iedere 3e zondag van de maand van 15.00 uur tot 17.00 uur kun je naar het Regenboogcafé. In een informele sfeer kun je in gesprek met LHBTI-ers, gezellig bij elkaar komen, ervaringen uitwisselen onder het genot van een drankje. Meer informatie vind je op de facebookpagina. Je kunt het Regenboogcafé herkennen aan dit logo: 

 

Adres:
Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist.

Melden Discriminatie

Art. 1 Midden Nederland heeft een meldpunt discriminatie. Je kunt een melding maken van discriminatie en met hen in gesprek over hoe je hiermee om kunt gaan.

Politie

Wil je melding doen van geweld? Dan kun je terecht bij het  meldpunt Roze in Blauw van de politie. Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor Lesbiënnes, Homo’s, Biseksuelen,  Transgenders en Intersekse personen binnen én buiten de politie.

Belangenorganisaties

Schriftelijke informatie

Sociaal Cultureel Planbureau rapportages:

Movisie LHBTI-emancipatie

Veiligheid

 • Inzetten van diensten van Art. 1 Midden Nederland

  •  Bekendheid geven aan het meldpunt discriminatie van Art. 1 Midden Nederland en
  •  voorlichting, gastlessen en/of trainingen op scholen.

 • Inzet meldpunt Roze in Blauw van de politie

  • Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor Lesbiënnes, Homo’s, Biseksuelen,  Transgenders en Intersekse personen binnen én buiten de politie. De gemeente Zeist wil meer bekendheid geven aan dit meldpunt.

 • Specifiek voor ouderen

  • Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar veiligheid in verzorgingstehuizen. Eén van de bevindingen is dat er behoefte is aan het vergroten van veiligheid in deze huizen.

 • Specifiek voor jongeren

  • De gemeente wil onderzoeken hoe het veiligheidsklimaat voor jongeren verbeterd kan worden en acties uitzetten.

Zichtbaarheid

 • Informatie op de website van de gemeente Zeist
 • Genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond
 • Hijsen van de Regenboogvlag op (1e dag van de maand van Pride in juni, day of silence 17 april, Coming out-dag 11 oktober, Paarse vrijdag iedere tweede vrijdag in december)
 • Onderzoek naar mogelijkheid van aanbrengen Regenboog Zebrapad
 • Culturele activiteiten ‘regenboogtinten’ geven

Zorg en Welzijn en ouderen

De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. Informatie is te vinden op De gemeente werkt hierin samen met gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.

Onderwijs

 • Gender Sexuality Alliances (GSA) op scholen
 • Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Sport

 • Bevorderen van ´inclusief sporten´ in Zeist
 • Gemeente verstrekt subsidie en kan iets opnemen over LHBTI in de subsidie voorwaarden

Cultuur

Bestaande culturele activiteiten een ‘regenboogtintje’ geven en faciliteren nieuwe activiteiten.