Wmo contact en spreekuren

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. Hieronder vindt u de mogelijkheden om contact op te nemen of een gesprek te voeren.

Spreekuren Sociaal Team

U kunt binnenlopen bij de spreekuren van het Sociaal Team met vragen over de Wmo.
Lees verder over spreekuren Sociaal Team

Gesprek aanvragen Sociaal Team

U kunt online of schriftelijk een gesprek aanvragen met het Sociaal Team over een hulpvraag.
Lees verder over gesprek aanvragen Sociaal Team

Wijzigingen doorgeven

Bestaande Wmo-cliƫnten kunnen wijzigingen doorgeven en/of een (verlengings)aanvraag indienen via dit formulier.
Lees verder over wijzigingen doorgeven

Telefoon of post

U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 030. Ons postadres is: Postbus 513, 3700 AM Zeist.
Lees verder over telefoon of post

Austerlitz zorgt

Als u in Austerlitz woont, kunt u met vragen over de wmo terecht bij het telefonisch spreekuur van Austerlitz Zorgt.
Externe link naar Austerlitz zorgt

Zorgen over iemand, verward gedrag of huiselijk geweld

U maakt zich zorgen over iemand, een familielid of buur vertoont verward gedrag of u heeft te maken met huiselijk geweld of heeft daar vermoedens van.
Lees verder over zorgen of huiselijk geweld