Zorgen over iemand, verward gedrag of huiselijk geweld

U maakt zich zorgen over iemand in uw omgeving. U kunt dit melden bij de gemeente. Medewerkers van het Sociaal Team nemen contact met u op. Samen met u bekijken ze wat er nodig en mogelijk is voor deze persoon.

Ze gaan zorgvuldig met uw informatie en uw gegevens om. Bij twijfel: bel het Sociaal Team voor advies (14 030). Ook als u uw eigen naam liever niet bekend wilt maken, belt u dan. De medewerker bespreekt dan met u waarom u liever anoniem blijft en wat dat betekent voor de mogelijkheden die er zijn om de zorgen toch verder op te pakken.

U maakt zich zorgen over iemand

U maakt zich zorgen over iemand (bijvoorbeeld omdat deze vereenzaamt, hulp vermijdt of de woning vies maakt). U kunt hierover overleggen met het Sociaal Team (via de gemeente). Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 030 of via dit formulier:

Verward gedrag

Vertoont een familielid of buur verward gedrag? Vermoedt u (beginnende of ernstige) psychische problemen? Het is belangrijk om uw signaal te melden, nog voor de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. U kunt eerst uw zorgen bespreken met de persoon om wie het gaat. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met:

LET OP: is uw melding zeer dringend, dan belt u 112!

Huiselijk geweld

U heeft te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling of heeft daar vermoedens van. Ook hierover kunt u overleggen met  het Sociaal Team (via de gemeente) of bij het CJG. Buiten kantoortijden kunt u altijd bellen met Veilig thuis: 0800 2000 (www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl).  Wanneer er direct gevaar dreigt belt u dan de politie: 112.