Zorgen over iemand of huiselijk geweld

  • U maakt zich zorgen over iemand (bijvoorbeeld omdat deze vereenzaamt, hulp vermijdt of de woning laat vervuilen). U kunt hierover overleggen met het Sociaal Team (via de gemeente). Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 030 of via dit formulier:

  • U heeft te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling of heeft daar vermoedens van. Ook hierover kunt u overleggen met  het Sociaal Team (via de gemeente) of bij het CJG.
    Buiten kantoortijden kunt u altijd bellen met Veilig Thuis: 0800 2000 (www.vooreenveiligthuis.nl).  Wanneer er direct gevaar dreigt belt u dan de politie: 112.

Medewerkers van het Sociaal Team nemen contact met u op. Samen met u bekijken ze wat er nodig en mogelijk is voor deze persoon. Ze gaan zorgvuldig met uw informatie en uw gegevens om.

Bij twijfel: bel het Sociaal Team voor advies (14 030). Ook als u uw eigen naam liever niet bekend wilt maken, belt u dan. De medewerker bespreekt dan met u waarom u liever anoniem blijft en wat dat betekent voor de mogelijkheden die er zijn om de zorgen toch verder op te pakken.