Kinderopvang en peuteropvang

U zoekt een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouder of gastouderbureau. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met een opvang uit dit register komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang vanuit de belastingdienst.

Verandering wetgeving peuteropvang

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet voor het peuterspeelzaalwerk veranderd. Het is gelijkgesteld aan kinderopvang en moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Ook de kosten zijn anders aan ouders doorberekend; in plaats van een tarief per dagdeel betaalt u voortaan een uurtarief.

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Bent u ouder en werkend? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunt u terecht bij de belastingdienst.

Toeslagen Belastingdienst

Komt u niet in aanmerking voor de toeslag?

Dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor de gemeentesubsidie. Het formulier hiervoor is te verkrijgen bij verschillende peuteropvanglocaties. De hoogte van de subsidies is afhankelijk van uw inkomen. Een overzicht van deze locaties vindt u hieronder.

Locaties peuteropvang 2019
Aanbieder van peuteropvangLocatieAdresWebsite
MeanderOmniumTorteltuinDe Clomp 1904www.meanderomnium.nl
MeanderOmniumZwaluwNoordweg 93 awww.meanderomnium.nl
MeanderOmniumOp DreefLaan van Vollenhove 1457www.meanderomnium.nl
MeanderOmniumKameleonGerrit Jan van de Veenlaan 2www.meanderomnium.nl
MeanderOmniumIenieMienieLaan van Vollenhove 1014www.meanderomnium.nl
KMN Kind en co‘t LokomotiefjeSchroeder van der Kolklaan 1 Den Dolderwww.kmnkindenco.nl
KMN Kind en coOud ZandbergenPrins Alexanderweg 1awww.kmnkindenco.nl
KMN Kind en coKerckeboschGraaf Lodewijklaan 1www.kmnkindenco.nl
KiekeboeZandkasteelLievendaallaan 23awww.kiekeboe.info
Stichting PSZ PiraatjesPiraatjes

Schoolweg 16 Austerlitz

Tijdelijk op Oude Postweg 31A Austerlitz

www.depiraatjes.nl

Ondersteuning bij overgang naar peuteropvang

De formulierenbrigade en de Sociaal Raadslieden kunnen u als ouder ondersteunen bij de administratieve verandering naar peuteropvang. U kunt hiervoor contact opnemen met:

  • Formulierenbrigade: 030 6929504
  • Sociaal Raadslieden: 030 6924235

Het consultatiebureau kan constateren dat uw peuter extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling. Dit wordt geboden via een VVE-programma, met ingang van 2018 op alle peuteropvanglocaties.

Peuteropvang en kinderopvangorganisaties werken samen om de overgang van voorschool naar basisschool voor kind en ouder soepel te laten verlopen. Hiervoor gebruiken zij het 'Overdrachtformulier scholen' naar de basisschool.

De basisschool werkt verder aan de ontwikkeling van het kind vanaf het punt waarop het kind op de peuteropvang of kinderdagverblijf is gestopt. Ouders worden hierbij betrokken.

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan kan kinderopvang u helpen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u misschien een financiële bijdrage krijgen. Dit heet een Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal medische indicatie (SMI). De tegemoetkoming is tijdelijk, en geeft de mogelijkheid om zelf naar een structurele oplossing te zoeken.

Voor meer informatie zie
Regionale Sociale Dienst (RSD)

Door middel van gekleurde figuren toont deze kaart de locaties van verschillende scholen (vierkantjes) en peuteropvang (rondjes) in de gemeente Zeist. De verschillende kleuren staan voor het type onderwijs.
Als u met de cursor (pijltje) op een figuur in de kaart klikt, verschijnt er een tekstballon met informatie over de desbetreffende school of peuteropvang. Met het + en - teken links op de kaart zoomt u in en uit.