Kinderopvang en peuteropvang

U zoekt een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouder of gastouderbureau. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met een opvang uit dit register komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang.

Verandering wetgeving: peuterspeelzaal wordt peuteropvang

Met ingang van 1 januari 2018 verandert de wet voor het peuterspeelzaalwerk. Het wordt gelijkgesteld aan kinderopvang en moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Ook de kosten worden anders aan ouders doorberekend; in plaats van een tarief per dagdeel betaalt u voortaan een uurtarief. U kunt meestal wel een beroep doen op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming van de gemeente. Via de aanbieders van peuteropvang (zie kaart) kunt u informatie krijgen over de procedure. Overige aanbieders in Zeist vallen buiten de regeling. U kunt ook kijken op toeslagen.nl of op veranderingenkinderopvang.nl.

De belangrijkste verschillen tussen kinderopvang en peuteropvang zijn de volgende: kinderopvang is in principe voor hele dagen, en peuteropvang voor maximaal 1 dagdeel per dag. Daarnaast is peuteropvang alleen voor kinderen van 2-4 jaar en bij peuteropvang wordt een educatief programma gebruikt om de ontwikkeling van de peuters te ondersteunen in aanloop naar de basisschool. 

Ondersteuning bij overgang naar peuteropvang

De formulierenbrigade en de Sociaal Raadslieden kunnen u als ouder ondersteunen bij de administratieve verandering naar peuteropvang. U kunt hiervoor contact opnemen met:

  • Formulierenbrigade: 030 6929504
  • Sociaal Raadslieden: 030 6924235

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Het consultatiebureau kan constateren dat uw peuter extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling. Dit wordt geboden via een VVE-programma, met ingang van 2018 op alle peuteropvanglocaties.

Peuteropvang en kinderopvangorganisaties werken samen om de overgang van voorschool naar basisschool voor kind en ouder soepel te laten verlopen. Hiervoor gebruiken zij het 'Overdrachtformulier scholen' naar de basisschool.

De basisschool werkt verder aan de ontwikkeling van het kind vanaf het punt waarop het kind op de peuteropvang of kinderdagverblijf is gestopt. Ouders worden hierbij betrokken.

Tegemoetkoming kinderopvang specifieke doelgroepen

In sommige situaties kunt u vanuit de gemeente in aanmerking komen voor een financiƫle bijdrage voor de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op tegemoetkoming kinderopvang en Verordening Wet Kinderopvang.
Informatie over kinderopvang voor sociaal-medisch geindiceerden en re-integranten: Regionale Sociale Dienst (RSD)

Kaart scholen en peuteropvang

Door middel van gekleurde figuren toont deze kaart de locaties van verschillende scholen (vierkantjes) en peuteropvang (rondjes) in de gemeente Zeist. De verschillende kleuren staan voor het type onderwijs.
Als u met de cursor (pijltje) op een figuur in de kaart klikt, verschijnt er een tekstballon met informatie over de desbetreffende school of peuteropvang. Met het + en - teken links op de kaart zoomt u in en uit.