Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk:

  • voor leerlingen die door hun beperking niet zelfstandig kunnen reizen en/of
  • als de school verder dan 6 kilometer van uw huis ligt.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een richtlijn leerlingenvervoer gemaakt. Gemeente Zeist heeft de verordening Leerlingenvervoer overgenomen. Hierin staan alle voorwaarden en regels.

U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken, maar we streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. We adviseren om uw aanvraag voor het volgende schooljaar 8 weken van tevoren in te dienen.

Leerlingenvervoer 2020-2021 aanvragen (met DigiD)

Leerlingenvervoer 2019-2020 aanvragen (met DigiD)

Verkort aanvraagformulier

Is vorig jaar leerlingenvervoer aan u toegekend voor uw kind en is de situatie ongewijzigd? Dan kunt u de verkorte aanvraag invullen.

Verkort leerlingenvervoer 2020-2021 aanvragen (met DigiD)

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Leerlingenvervoer is beschikbaar voor sommige leerlingen van het:

(speciaal) basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling. Wilt u niet dat het kind naar de dichtstbijzijnde school gaat? Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een islamitische of vrije school? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze school.

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend. 

Fietsvergoeding

Kan uw kind met of zonder begeleiding naar school fietsen? U ontvangt een vergoeding van € 0,09  per kilometer.

Openbaar vervoer

Is het voor de leerling goed mogelijk om met de bus of trein naar school te gaan? Dan gaat het leerlingenvervoer per goedkoopste vorm van openbaar vervoer.

Kilometervergoeding

Is openbaar vervoer niet mogelijk? U kunt de leerling ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt een vergoeding van € 0,37 (2019-2020) en € 0,39 (2020-2021) per kilometer, beladen vervoer (de rit waarbij de leerlingen in de auto aanwezig is).

Taxi of schoolbus (aangepast vervoer)

Is het niet mogelijk dat de leerling vanwege een handicap met het openbaar vervoer naar school gaat? Dan kan uw kind met de taxi gehaald en gebracht worden.

Schooljaar 2019-2020

Is uw inkomen in 2017 hoger dan € 26.550? U betaalt een eigen bijdrage van € 549,00 voor het leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.

Schooljaar 2020-2021

Is uw inkomen in 2018 hoger dan € 27.000? U betaalt een eigen bijdrage van € 571,00 voor het leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.

Daadkrachtafhankelijke bijdrage

De gemeente kan van ouders behalve de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is. Bij de gemeente kunt u informeren hoe hoog deze eigen bijdrage is.