Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school verder dan 6 kilometer van uw huis ligt.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een richtlijn leerlingenvervoer opgesteld. Gemeente Zeist heeft de verordening Leerlingenvervoer overgenomen. Hierin staan de volledige voorwaarden en regels.

U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken, maar we streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. We adviseren om uw aanvraag voor het volgende schooljaar 8 weken van tevoren in te dienen.

Leerlingenvervoer aanvragen (met DigiD)

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Leerlingenvervoer is beschikbaar voor sommige leerlingen van het:

Basisonderwijs;

De dichtstbijzijnde school is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling. Wilt u niet dat het kind naar de dichtstbijzijnde school gaat, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een Islamitische of vrije school? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze school.

Speciaal basisonderwijs;

De dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling. Wilt u niet dat het kind naar de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs gaat? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze school.

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend. 

Openbaar vervoer
Als het voor de leerling goed mogelijk is om met de bus of trein naar school te gaan, gaat het leerlingenvervoer per goedkoopste vorm van openbaar vervoer.

Kilometervergoeding
Is openbaar vervoer niet mogelijk? U kunt de leerling ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt een vergoeding van € 0,37 per kilometer, beladen vervoer (de rit waarbij de leerlingen in de auto aanwezig is).

Taxi of schoolbus
Als het niet mogelijk is dat de leerling vanwege een handicap met het openbaar vervoer naar school gaat, kan uw kind met de taxi gehaald  en gebracht worden.

Schooljaar 2019-2020

Is uw inkomen in 2018 hoger dan € 26.550,-? U betaalt een eigen bijdrage van € 549,- voor het leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.

Daadkrachtafhankelijke bijdrage

De gemeente kan van ouders behalve de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is. Bij de gemeente kunt u informeren hoe hoog deze eigen bijdrage is.