Peuteropvang en kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang vindt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Alleen met een opvangvoorziening uit dit register komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang vanuit de belastingdienst.

AanbiederLocatieAdresWebsite
MeanderOmnium

De Koppeling:

  • Torteltuin
  • Stampertjes
De Clomp 1904www.meanderomnium.nl
MeanderOmniumZwaluwNoordweg 93 awww.meanderomnium.nl
MeanderOmniumOp DreefLaan van Vollenhove 1457www.meanderomnium.nl
MeanderOmnium

't Noorderpunt:

  • IenieMienie
  • Kameleon
Laan van Vollenhove 1014www.meanderomnium.nl
KMN Kind en co‘t LokomotiefjeSchroeder van der Kolklaan 1 Den Dolderwww.kmnkindenco.nl
KMN Kind en coOud ZandbergenPrins Alexanderweg 1awww.kmnkindenco.nl
KMN Kind en coKerckeboschGraaf Lodewijklaan 1www.kmnkindenco.nl
KiekeboeZandkasteelLievendaallaan 23awww.kmnkindenco.nl
Stichting PSZ PiraatjesPiraatjes

Schoolweg 16 Austerlitz

Tijdelijk op Oude Postweg 31A Austerlitz

www.depiraatjes.nl

Bent u ouder en werkend? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunt u terecht bij de belastingdienst.

Toeslagen Belastingdienst

Komt u niet in aanmerking voor de toeslag?

Dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor de gemeentesubsidie. Het formulier hiervoor is te verkrijgen bij verschillende peuteropvanglocaties. De hoogte van de subsidies is afhankelijk van uw inkomen. Een overzicht van deze locaties vindt u hieronder.

Verandering wetgeving peuteropvang

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet voor het peuterspeelzaalwerk veranderd. Peuterspeelzaalwerk is gelijkgesteld aan kinderopvang en moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Ook de kosten zijn anders aan ouders doorberekend; in plaats van een tarief per dagdeel betaalt u voortaan een uurtarief.

Het consultatiebureau kan constateren dat uw peuter extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling. Dit wordt geboden via een VVE-programma, met ingang van 2018 op alle peuteropvanglocaties.

Peuteropvang en kinderopvangorganisaties werken samen om de overgang van voorschool naar basisschool voor kind en ouder soepel te laten verlopen. Hiervoor gebruiken zij het 'Overdrachtformulier scholen' naar de basisschool.

De basisschool werkt verder aan de ontwikkeling van het kind vanaf het punt waarop het kind op de peuteropvang of kinderdagverblijf is gestopt. Ouders worden hierbij betrokken.

De formulierenbrigade en de Sociaal Raadslieden kunnen u als ouder ondersteunen bij de administratieve verandering naar peuteropvang. U kunt hiervoor contact opnemen met:

  • Formulierenbrigade: 030 6929504
  • Sociaal Raadslieden: 030 6924235

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan kan kinderopvang u helpen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u misschien een financiële bijdrage krijgen. Dit heet een Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal medische indicatie (SMI). De tegemoetkoming is tijdelijk, en geeft de mogelijkheid om zelf naar een structurele oplossing te zoeken.

Voor meer informatie zie
Regionale Sociale Dienst (RSD)