Parkeren

In en om het centrum van Zeist is voldoende parkeergelegenheid. Lees hier alles over parkeerlocaties, tarieven en tijden waarop u wel en niet betaalt.
Lees verder over parkeren

Zeist bereikbaar

Een kaart met een overzicht van de actuele werkzaamheden op de wegen in en rondom Zeist. In één oogopslag ziet u waar er gewerkt wordt, welke wegen er zijn afgesloten en hoe u omgeleid wordt.
Lees verder over Zeist bereikbaar

Werk aan de weg

Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid optimaal te houden, wordt regelmatig aan de weg gewerkt.
Lees verder over werk aan de weg

Vergunningen en ontheffingen

Informatie over parkeervergunningen, parkeergebieden en de ontheffing inrijverbod Voorheuvel.
Lees verder over vergunningen en ontheffingen