Drieluik Den Dolder

Het Drieluik Den Dolder omvat de volgende onderdelen:

  1. Fietstunnel bij Tolhuislaan
  2. Verkeersveiligheidsonderzoek, gevolgd door:

    • Een besluit van de gemeenteraad over het wel of niet afsluiten van de spoorwegovergang voor auto's;
    • en eventueel een nieuwe weg tussen de Andreas Foxlaan en de Nieuwe Dolderseweg (N238)

  3. Maatregelen centrum Den Dolder

Fietstunnel bij Tolhuislaan

Impressie van de fiets- en voetgangerstunnel in Den Dolder
Impressie fiets- en voetgangerstunnel

ProRail en de gemeente hebben een fiets- en voetgangerstunnel (langzaam verkeerstunnel) onder het spoor aangelegd, bij de Tolhuislaan. Het ontwerp kwam tot stand via intensief overleg met de omwonenden, bewonersorganisaties, bedrijven en belangengroepen. De tunnel is een veiliger en, voor velen, kortere fiets- en wandelroute tussen het zuiden en noorden van Den Dolder. De tunnel is eind december 2017 opengesteld. Op 24 januari vond de officiële opening plaats.

Verkeersveiligheidsonderzoek, spoorwegovergang en Andreas Foxlaan

De gemeente laat daarnaast een verkeersveiligheidsonderzoek uitvoeren. Dat onderzoek start vóórdat de tunnel in gebruik wordt genomen en loopt door tot ná de ingebruikname van de fietstunnel. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke situatie meer verkeersveiligheid biedt:

  • fietstunnel + spoorwegovergang die open is voor alle verkeer
  • fietstunnel + spoorwegovergang die gesloten is voor autoverkeer + autoverkeer kan via nieuwe weg tussen Andreas Foxlaan en Nieuwe Dolderseweg (N238) van Den Dolder zuid naar Den Dolder noord rijden en andersom

Spoorwegovergang en Andreas Foxlaan

Op basis van het verkeersveiligheidsonderzoek besluit de gemeenteraad over de vraag of de spoorwegovergang in Den Dolder wel of niet moet worden afgesloten voor autoverkeer. Als de gemeenteraad besluit tot afsluiting, legt de gemeente een nieuwe weg voor autoverkeer aan, tussen de Andreas Foxlaan en de Nieuwe Dolderseweg (N238). Via die weg kunnen auto’s tussen Den Dolder noord en zuid rijden.

Als de gemeente besluit om de spoorwegovergang af te sluiten voor autoverkeer, betaalt ProRail de kosten van de fietstunnel. Als de gemeente de spoorwegovergang niet afsluit voor autoverkeer, betaalt de gemeente zélf de kosten van de fietstunnel.

Opknapbeurt centrum Den Dolder

Het centrum van Den Dolder is in 2016 en 2017 opgeknapt.

Woningbouw Overtoomterrein

De woningbouw op het voormalige Overtoomterrein maakt geen deel uit van het Drieluik, maar heeft wel een relatie met de bouw van de fietstunnel omdat de nieuwe woonwijk en tunnel naast elkaar en gelijktijdig gebouwd worden. Projectontwikkelaar Lithos heeft een website in het leven geroepen voor het woningbouwproject, dat de naam ‘Het Overduyn’ heeft gekregen.