Criteria locatiebepaling openbare laadpaal

De locaties van de oplaadpunten worden bepaald aan de hand van een aantal criteria.

Criteria

 • woonadres aanvrager
 • nabijheid van een bestaand oplaadpunt
 • mogelijkheid om op eigen terrein op te laden
 • zichtbaarheid
 • sociale controle
 • technische mogelijkheden

Voor een geschikte locatie zoekt de gemeente naar een zo efficiƫnt mogelijke plek; bij voorkeur een locatie waar meerdere aanvragers tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. In de praktijk is dit vaak in het midden van 2 bewoners die een laadpaal hebben aangevraagd. Er komt dus niet altijd een laadpaal voor de deur.

Uitgangspunten

 • plaatsing gebeurt in de openbare ruimte (voor mensen die niet zelf voor een oplaadpunt kunnen zorgen).
 • de gemeente zoekt zoveel mogelijk naar combinaties van binnengekomen verzoeken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een laadpaal binnen 300 meter afstand van de aanvrager komt (woon- of werkadres).
 • de laadpalen zijn openbaar. Iedereen met een elektrische auto kan en mag daarvan gebruik maken.
 • een laadpaal heeft 2 laadpunten. Per laadpaal reserveert de gemeente 2 parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen (door middel van het nemen van een verkeersbesluit). Deze parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van een elektrische auto.
 • het gevolg hiervan is dat er in de directe omgeving 2 reguliere parkeerplaatsen minder zijn. Deze parkeerplekken komen op een andere plek weer vrij, waardoor het aantal parkeerplekken per saldo gelijk blijft.
  In uitzonderlijke gevallen bekijkt de gemeente of dit 'verlies' aan regulieren parkeerplaatsen gecompenseerd kan worden.
 • bij overmatige parkeerdruk in de buurt van een aanvrager, wordt naar een andere locatie binnen 300 meter gezocht. Parkeerdruk wordt bepaald aan de hand van observatie en ervaringen in dit gebied. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente afzien van plaatsing, bijvoorbeeld als een verkeersbesluit niet door de bezwarenprocedure komt.
 • waar betaald parkeren of een blauwe zone geldt, geldt dit ook voor de parkeerplaatsen bij een e-laadpaal.