Richtlijnen aanvraaglocatie openbare laadpalen

De aanvraaglocatie wordt beoordeeld op basis van onderstaande richtlijnen:

 • binnen 300 meter loopafstand van woon- of werkadres
 • aan een openbare parkeerfaciliteit, niet zijnde een parkeergarage
 • geen bestaand openbaar oplaadpunt aanwezig op een loopafstand van 300 meter
 • voldoende sociale controle
 • herkenbaar en zichtbaar
 • aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er 'privé-parkeerplaatsen' gecreëerd worden)
 • geen belemmering voor doorstroming van het overig wegverkeer
 • geen belemmering ten aanzien van straatmeubilair of (openbaar) groen
 • minimale kans op beschadiging door aanrijdingen
 • geen beschadiging van boomwortels
 • geen technische belemmeringen vanuit de netbeheerder

Aanvragen openbare laadpaal

Aanvraagformulier e-laadplaats