Verkeersveiligheidsonderzoek Den Dolder

Al meer dan 10 jaar lang speelt de vraag of de spoorwegovergang in Den Dolder afgesloten moet worden voor gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is dat deze spoorwegovergang volgens ProRail tot de meest risicovolle overwegen van Nederland behoort.

Om de belangen van Den Dolder goed te kunnen afwegen, startte de gemeente in 2017 een onafhankelijk onderzoek naar de meest veilige totale verkeerssituatie voor het centrum en Den Dolder. Op 1 juli 2019 hielden wij hierover een bewonersbijeenkomst.

eindrapport VVO (pdf; 2,4MB)

Presentatie resultaten onderzoek op 1 juli

Op 20 juni werd hierover een huis-aan-huis-brief (pdf, 89 kB) verzonden naar alle adressen in Den Dolder. De bewonersbijeenkomst over het verkeersveiligheidsonderzoek vond plaats op 1 juli. Het onderzoeksbureau heeft tijdens deze bijeenkomst het rapport met de onderzoeksresultaten toegelicht. Aanwezigen konden ook vragen stellen en opmerkingen maken. Van deze bijeenkomst is een verslag (pdf, 110 kB) gemaakt.

Voorstel van college aan raad: auto’s niet meer over spoorwegovergang

Het college heeft 16 juli besloten om de gemeenteraad voor te stellen gemotoriseerd verkeer niet meer over de spoorwegovergang te laten gaan. Voor autoverkeer komt er dan een kortsluitroute via de Andreas Foxlaan, die wordt doorgetrokken naar de provinciale weg (N238). Hier vindt u meer informatie:

Bijeenkomst 12 september bij DOSC

De gemeenteraad wilde zich daarvoor eerst goed laten informeren en dat gebeurde via een zogeheten ‘Ronde Tafel’-bijeenkomst op donderdag 12 september in de sporthal van DOSC in Den Dolder.

Besluit Raad

De gemeenteraad heeft 8 oktober 2019 besloten de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor auto’s. Het autoverkeer wordt straks omgeleid via de provinciale weg. Het centrum van Den Dolder krijgt een nieuwe inrichting, waarin het verblijven centraal staat. Ook werd 4 miljoen gereserveerd voor de leefomgeving.

Met dit besluit voorstel volgt de raad het advies van het college. Het advies kwam tot stand op basis van een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar de meest verkeersveilige oplossing voor Den Dolder. Met een aantal amendementen stelde de raad het voorstel van het college bij. Daarbij gaf de raad mee aan het college om de samenleving nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van de aanleg van de omleiding. Benadrukt werd ook dat eerst deze omleiding moet zijn gerealiseerd, voordat de spoorwegovergang wordt afgesloten voor auto’s. Ook besloot de raad op voorstel van het CDA om 4 miljoen te reserveren om verbeteringen in de leefomgeving van Den Dolder aan te kunnen brengen. ProRail betaalt de kosten van de afsluiting van het spoor, de omleiding en de kosten van de eerder gerealiseerde fietstunnel bij de Tolhuislaan/DOSC.