Verkeersveiligheidsonderzoek Den Dolder

Al meer dan 10 jaar lang speelt de vraag of de spoorwegovergang in Den Dolder afgesloten moet worden voor gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is dat deze spoorwegovergang tot de meest risicovolle overwegen van Nederland behoort volgens ProRail.

Om de belangen van Den Dolder goed te kunnen afwegen, startten wij in 2017 een onafhankelijk onderzoek naar de consequenties van verschillende scenario’s voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in het centrum en in Den Dolder. Dit verkeersveiligheidsonderzoek (VVO) is inmiddels afgerond. Op 1 juli hielden wij hierover een bewonersbijeenkomst.

eindrapport VVO (pdf; 2,4MB)

Presentatie resultaten onderzoek op 1 juli

Op 20 juni werd hierover een huis-aan-huis-brief verzonden naar alle adressen in Den Dolder. De bewonersbijeenkomst over het verkeersveiligheidsonderzoek vond plaats op 1 juli. Het onderzoeksbureau heeft tijdens deze bijeenkomst het rapport met de onderzoeksresultaten toegelicht. Aanwezigen konden ook uw vragen stellen en opmerkingen maken. U kunt ook per e-mail reageren op het onderzoeksrapport via zeist@zeist.nl.

Vervolg proces

Het college zal ná de bijeenkomst van 1 juli, maar vóór de zomervakantie, een voorstel aan de gemeenteraad doen. Het college heeft nu dus nog geen standpunt ingenomen: de reacties tijdens de bewonersbijeenkomst neemt het college mee bij het bepalen van het standpunt. Dat legt het college dan voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad zal zich vervolgens laten informeren over dit onderwerp, via een zogeheten ‘Ronde Tafel’ bijeenkomst. Bij de Ronde Tafel kunt u inspreken. U mag dan in ongeveer 5 minuten vertellen waar de raadsleden volgens u rekening mee moeten houden bij de besluitvorming. Na een debat, besluit de gemeenteraad in oktober over:

  • de verkeersmaatregelen in het centrum van Den Dolder;
  • de verkeersmaatregelen op en rond de spoorwegovergang.

Overleg over opzet onderzoek

Over de opzet van het onderzoek hebben we overlegd met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Den Dolder en met een expertgroep. In de expertgroep zat onder andere de Fietsersbond.