Herinrichting Bergweg, Schaerweijdelaan en Jacob van Lenneplaan

Eind 2017 is de herinrichting van de Bergweg en omgeving afgerond. De nieuwe verkeerssituatie leidde tot veel vragen en wensen voor verbetering vanuit de samenleving. Om deze reden is de gemeente met belanghebbenden om de tafel gaan zitten om deze wensen en verbetersuggesties te bespreken. Dit heeft geleid tot de volgende acties:

Verkeerslichten kruispunt Schaerweijdelaan – Jacob van Lenneplaan

De kruising Schaerweijdelaan / Jacob van Lenneplaan is in augustus 2017 aangepast waarbij de verkeerslichten zijn weggehaald. Het college heeft besloten tijdelijke verkeerslichten te plaatsen en de kruising weer definitief te voorzien van verkeerslichten. We plaatsen de verkeerslichten definitief terug van 23 april tot en met 3 mei.

Kruising Bergweg / Jacob van Lenneplaan

Het kruispunt heeft in de weken van 20 t/m 31 augustus een nieuwe inrichting gekregen.

Meer informatie en de laatste stand van zaken over de uitvoering Bergweg, Jacob van Lenneplaan en Schaerweijdelaan kunt u lezen in onderstaande bewonersbrief van 25 juli jl.

Bewonersbrief Bergweg, Jacob van Lenneplaan en Schaerweijdelaan d.d. 25 juli 2018 (Pdf)

Snelheids- en intensiteitsmetingen

In het gebied Schaerweijdelaan, Jacob van Lenneplaan en Bergweg zijn de snelheden en intensiteiten van het autoverkeer gemeten. Het meten van de snelheden is vanwege klachten van omwonenden over het regelmatig overschrijden van de toegestane maximum snelheid. In het voorjaar van 2019 zullen er opnieuw metingen plaatsvinden omdat dan inmiddels de Boulevard weer open is en het kruispunt Bergweg - Jacob van Lenneplaan alweer ruim een half jaar geleden is aangepast. De uitkomsten zullen worden vergeleken met de huidige metingen en teruggekoppeld worden naar de bewoners.