Groot onderhoud Boulevard en Geroplein

Tot medio 2018 zijn er werkzaamheden vanwege groot onderhoud aan de Boulevard, Geroplein en Dijnselburgerlaan met haar kruisingen in Zeist gestart. Het wegdek is einde levensduur en dat is te zien door onder andere de schades in het wegdek. Doel van de werkzaamheden is om de wegen weer voor jaren functioneel en veilig te maken. 

Door de omvang van het werk wordt het werk in fases uitgevoerd.

De werkzaamheden

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de weg op een aantal locaties grondig aangepakt moet worden. Dit is nodig om de gewenste levensduur qua constructie te kunnen behalen.
Grofweg gaan er in de faseringen de volgende werkzaamheden gebeuren:

  • Opbreken van de wegverhardingen
  • Delen verwijderen van de fundering en opnieuw opbouwen hiervan
  • Banden plaatsen en aanpassen
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Vervangen verkeerslichten Geroplein
  • Aanpassen ontsluiting Oude Woudenbergse Zandweg

De inrichting van de weg zal, op enkele kleine verkeerskundige aanpassingen na, niet gewijzigd worden.

Gevolgen voor het verkeer

Fase 4 Boulevard - rotonde Boulevard / Lindenlaan en tussen Lindenlaan en Geroplein, beide richtingen

Fase 4 is de laatste fase van 30 april tot en met 20 juli 2018:

Rotonde Boulevard / Lindenlaan is afgesloten voor alle verkeer van maandag 30 april tot en met donderdag 31 mei. De bus en alle overige verkeer worden omgeleid. Volg de informatie op de borden en van de busmaatschappij.

Het wegvak tussen Lindenlaan en Geroplein is in beide richtingen afgesloten van circa maandag 30 april tot en met 20 juli. Alle verkeer en de bus worden omgeleid. Volg de borden en de informatie van de busmaatschappij.

De data die genoemd zijn kunnen verschuiven door weersomstandigheden en/of voortgang van de werkzaamheden.

Afgerond - Fase 1 Boulevard – Geroplein, rijrichting naar Zeist centrum (Zeist in) - 16 oktober tot 20 november 2017

Afgerond - Fase 2 Boulevard, rijrichting naar Krakelingweg (Zeist uit) - 20 november - 22 december 2017

Afgerond - Fase 3 Boulevard - Rotonde Boulevard / Lyceumlaan / Antonlaan en Boulevard tussen rotonde Antonlaan en Lindenlaan, beide richtingen - 12 maart - 27 april 2018

Planning

FaseLocatieTijd
Fase 1Boulevard en Geroplein richting centrumMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Dijnselburgerlaan tussen Bergweg en BrandweerkazerneMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Fase 2Geroplein en Boulevard richting de A28Zaterdag 20 november tot en met vrijdag 22 december 2017
Fase 3aRotonde Boulevard / Antonlaan / LyceumlaanMaandag 15 januari tot en met woensdag 28 februari 2018
Fase 3bBoulevard tussen rotonde Antonlaan en rotonde LindenlaanMaandag 15 januari tot en met maandag 30 april 2018
Fase 4aRotonde Boulevard / LindenlaanMaandag 30 april tot en met vrijdag 25 mei 2018
Fase 4bBoulevard tussen de rotonde Lindenlaan en GeropleinVrijdag 1 juni tot en met vrijdag 20 juli 2018

Overlast

Tijdens werkzaamheden zijn er altijd hinderlijke zaken als geluid, stof en langere reistijden door omleidingen en dergelijke. Maar ook het aanbieden van uw huisvuil vergt wellicht wat meer inspanning dan normaal. De direct aanwonenden worden hierover nader geïnformeerd.

Mailen of bellen

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl of te bellen naar telefoonnummer 0345 571141. Bij geen gehoor kunt u op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur contact opnemen met gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030.