Groot onderhoud Boulevard en Geroplein

Vanaf maandag 16 oktober 2017 tot medio 2018 zijn er werkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud aan de Boulevard, Geroplein en Dijnselburgerlaan met haar kruisingen in Zeist gestart. Het wegdek is einde levensduur en dat is te zien door onder andere de schades in het wegdek. Doel van de werkzaamheden is om de wegen weer voor jaren functioneel en veilig te maken. 

Door de omvang van het werk wordt het werk in fases uitgevoerd. De eerste 2 fases hebben voor de ontsluiting van een deel van Zeist de meeste impact. Deze fases worden tussen 16 oktober en 22 december uitgevoerd. Het betreft het gedeelte Boulevard tussen de Krakelingweg – Geroplein en het Geroplein zelf met een gedeelte van de Dijnselburgerlaan. Het gedeelte Boulevard tussen Geroplein en de rotonde Antonlaan wordt in 2018 in 2 fases aangepakt.

Klik op de afbeelding om de kaart met wegafsluitingen en routeplanner te openen

De werkzaamheden

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de weg op een aantal locaties grondig aangepakt moet worden. Dit is nodig om de gewenste levensduur qua constructie te kunnen behalen.
Grofweg gaan er in de faseringen de volgende werkzaamheden gebeuren:

 • Opbreken van de wegverhardingen
 • Delen verwijderen van de fundering en opnieuw opbouwen hiervan
 • Banden plaatsen en aanpassen
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Vervangen verkeerslichten Geroplein
 • Aanpassen ontsluiting Oude Woudenbergse Zandweg

De inrichting van de weg zal, op enkele kleine verkeerskundige aanpassingen na, niet gewijzigd worden.

Gevolgen voor het verkeer

Fase 2 Boulevard, rijrichting naar Krakelingweg (Zeist uit)

20 november - 22 december 2017

Na afronding van fase 1 wordt maandag 20 november vanaf 7:00 uur het gedeelte tussen Burgemeester van Holthelaan en de Krakelingweg afgesloten. De Boulevard is maandag 20 november vanaf 7:00 uur weer bereikbaar voor verkeer dat Zeist in komt. Verkeer dat de Boulevard wil gebruiken om Zeist te verlaten wordt gevraagd om via de N224/Krakelingweg of de Panweg/Utrechtseweg te rijden. Deze afsluiting duurt tot ongeveer vrijdag 22 december.

Omleiding en bereikbaarheid

 • Verkeer wordt gevraagd Zeist zoveel mogelijk via de N224/Krakelingweg of de Panweg/Utrechtseweg te verlaten (gebruik de kaart en routeplanner van Zeist)
 • Het Shell tankstation is van maandag 20 november tot vrijdag 22 december gesloten
 • Verkeer van de Wallenburg en Oude Woudenbergse Zandweg wordt gevraagd via de Erasmuslaan de wijk in en uit te gaan
 • Bussen gaan via de Burgemeester van Holthelaan (deze route is niet opengesteld voor het overige verkeer!). Op de Burgemeester van Holthelaan is een tijdelijke halte aanwezig.

Fase 3 Boulevard tussen Geroplein en Lindelaan, beide richtingen

2018

In 2018 wordt Boulevard tussen Geroplein en Lindelaan aangepakt. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en andere projecten in Zeist.
De weg wordt afgesloten tussen het Geroplein en de Dalweg (inclusief de rotonde Lindenlaan).

Fase 4 Boulevard tussen Lindenlaan en Antonlaan, beide richtingen

Fase 4 is de laatste fase. Dit gedeelte zal afgesloten zijn tussen de rotonde Lindenlaan en de Antonlaan, inclusief de rotonde Antonlaan.
De exacte aanpak in relatie tot het busstation van de rotonde Antonlaan wordt nog bepaald.

Afgerond - Fase 1 Boulevard – Geroplein, rijrichting naar Zeist centrum (Zeist in)

16 oktober - 20 november 2017

Vanaf 16 oktober wordt deze weg vanaf de Krakelingweg tot de Bergweg/Burgemeester van Holthelaan afgesloten tot ongeveer 20 november.

Omleiding en bereikbaarheid

 • Verkeer wordt omgeleid via Krakelingweg of Panweg/Utrechtseweg
 • Handelscentrum is bereikbaar via Huis ter Heidelaan
 • Bussen gaan via de Burgemeester van Holthelaan (deze route is niet opengesteld voor het overige verkeer!). Op de Burgemeester van Holthelaan is een tijdelijke halte aanwezig.

Aan het einde van deze fase wordt de Dijnselburgerlaan tussen de Bergweg en de brandweerkazerne geasfalteerd. Dit zal in de nacht plaatsvinden.

Planning

FaseLocatieTijd
Fase 1Boulevard en Geroplein richting centrumMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Dijnselburgerlaan tussen Bergweg en BrandweerkazerneMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Fase 2Geroplein en Boulevard richting de A28Zaterdag 20 november tot en met vrijdag 22 december 2017
Fase 3Boulevard tussen rotonde Lindelaan en Geroplein (inclusief rotonde Lindenlaan)2018
Fase 4Boulevard tussen rotonde Antonlaan en Lindenlaan (inclusief rotonde Antonlaan)2018

Overlast

Tijdens werkzaamheden zijn er altijd hinderlijke zaken als geluid, stof en langere reistijden door omleidingen en dergelijke. Maar ook het aanbieden van uw huisvuil vergt wellicht wat meer inspanning dan normaal. De direct aanwonenden worden hierover nader geïnformeerd.

Contact

Mailen of bellen

Dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl of te bellen naar telefoonnummer 0345 571141. Bij geen gehoor kunt u op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur contact opnemen met gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030.

Inloopspreekuur

U bent ook welkom op ons inloopspreekuur iedere eerste woensdag van de maand in de bouwkeet tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De bouwkeet staat op de volgende locatie: Geroplein op de kruising met Dijnselburgerlaan.