Groot onderhoud Boulevard en Geroplein

Vanaf maandag 16 oktober 2017 tot medio 2018 zijn er werkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud aan de Boulevard, Geroplein en Dijnselburgerlaan met haar kruisingen in Zeist gestart. Het wegdek is einde levensduur en dat is te zien door onder andere de schades in het wegdek. Doel van de werkzaamheden is om de wegen weer voor jaren functioneel en veilig te maken. 

Door de omvang van het werk wordt het werk in fases uitgevoerd. De eerste 2 fases hebben voor de ontsluiting van een deel van Zeist de meeste impact. Deze fases worden tussen 16 oktober en 22 december uitgevoerd. Het betreft het gedeelte Boulevard tussen de Krakelingweg – Geroplein en het Geroplein zelf met een gedeelte van de Dijnselburgerlaan. Het gedeelte Boulevard tussen Geroplein en de rotonde Antonlaan wordt in 2018 in 2 fases aangepakt.

De werkzaamheden

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de weg op een aantal locaties grondig aangepakt moet worden. Dit is nodig om de gewenste levensduur qua constructie te kunnen behalen.
Grofweg gaan er in de faseringen de volgende werkzaamheden gebeuren:

  • Opbreken van de wegverhardingen
  • Delen verwijderen van de fundering en opnieuw opbouwen hiervan
  • Banden plaatsen en aanpassen
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Vervangen verkeerslichten Geroplein
  • Aanpassen ontsluiting Oude Woudenbergse Zandweg

De inrichting van de weg zal, op enkele kleine verkeerskundige aanpassingen na, niet gewijzigd worden.

Gevolgen voor het verkeer

Fase 3 Boulevard - Rotonde Boulevard / Lyceumlaan / Antonlaan en Boulevard tussen rotonde Antonlaan en Lindenlaan, beide richtingen

Van 15 januari tot en met 30 maart 2018:

  • Van 15 januari tot en met 28 februari is de rotonde Boulevard / Antonlaan / Lyceumlaan afgesloten. Het busstation blijft bereikbaar, het busverkeer wordt hierbij omgeleid. Let u op de informatie van de busmaatschappij welke gevolgen dit heeft. Het overige verkeer kan geen gebruik maken de rotonde en wordt omgeleid. Volg hiervoor de omleidingsborden.
  • Van week 15 januari tot en met 30 maart is tevens het wegvak tussen rotonde Antonlaan en rotonde Lindenlaan afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid, volg de borden. De busroutes over dit gedeelte worden omgeleid. Volg de informatie van de busmaatschappij voor exacte informatie.

Fase 4 Boulevard - rotonde Boulevard / Lindenlaan en tussen Lindenlaan en Geroplein, beide richtingen

Fase 4 is de laatste fase van maandag 2 april tot en met 29 juni 2018:

Rotonde Boulevard / Lindenlaan is afgesloten voor alle verkeer van circa maandag 2 april tot en met 27 april. De bus en alle overige verkeer worden omgeleid. Volg de informatie op de borden en van de busmaatschappij.

Het wegvak tussen Lindelaan en Geroplein is in beide richtingen afgesloten van circa maandag 2 april tot en met 29 juni. Alle verkeer en de bus worden omgeleid. Volg de borden en de informatie van de busmaatschappij.

De data die genoemd zijn kunnen verschuiven door weersomstandigheden en/of voortgang van de werkzaamheden.

Afgerond - Fase 1 Boulevard – Geroplein, rijrichting naar Zeist centrum (Zeist in) - 16 oktober tot 20 november 2017

Afgerond - Fase 2 Boulevard, rijrichting naar Krakelingweg (Zeist uit) - 20 november - 22 december 2017

 

 

Planning

FaseLocatieTijd
Fase 1Boulevard en Geroplein richting centrumMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Dijnselburgerlaan tussen Bergweg en BrandweerkazerneMaandag 16 oktober tot en met maandag 20 november 2017
Fase 2Geroplein en Boulevard richting de A28Zaterdag 20 november tot en met vrijdag 22 december 2017
Fase 3aRotonde Boulevard / Antonlaan / LyceumlaanMaandag 15 januari tot en met woensdag 28 februari 2018
Fase 3bBoulevard tussen rotonde Antonlaan en rotonde LindenlaanMaandag 15 januari tot en met vrijdag 30 maart 2018
Fase 4aRotonde Boulevard / LindenlaanMaandag 2 april tot en met vrijdag 27 april 2018
Fase 4bBoulevard tussen de rotonde Lindenlaan en GeropleinMaandag 2 april tot en met vrijdag 29 juni 2018

Overlast

Tijdens werkzaamheden zijn er altijd hinderlijke zaken als geluid, stof en langere reistijden door omleidingen en dergelijke. Maar ook het aanbieden van uw huisvuil vergt wellicht wat meer inspanning dan normaal. De direct aanwonenden worden hierover nader geïnformeerd.

Mailen of bellen

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl of te bellen naar telefoonnummer 0345 571141. Bij geen gehoor kunt u op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur contact opnemen met gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030.