Groot wegonderhoud De Dreef

De gemeente Zeist streeft naar kwalitatief goede wegen. Wegen die bijdragen aan goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor u als inwoner of verkeersdeelnemer.

De werkzaamheden

De rijbaan van De Dreef tussen de rotonde Oude Arnhemseweg en rotonde Panweg in Zeist is toe aan groot asfaltonderhoud. Uit uitgebreid onderzoek blijkt de huidige verhardingsconstructie het eind van de levensduur te hebben bereikt en is besloten de gehele asfaltconstructie van de rijbaan te vervangen. Ook de haltekommen van de bushaltes worden aangepakt. De verharding wordt vervangen door een betonverharding.

Overige werkzaamheden

Gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud worden enkele verkeerskundige punten aangepast waaronder:

  • het aanbrengen van nieuwe markeringen conform het principe van Duurzaam Veilig (de landelijke richtlijn)
  • Het inrichten van een inritconstructie bij de kruising De Dreef – Gunninglaan
  • verbeteringen om de veiligheid en toegankelijkheid bij de voetgangersoversteken te verbeteren

Het groot asfaltonderhoud moet De Dreef weer jaren geschikt maken voor zijn functie als één van de verkeersaders in Zeist.

Planning

Voor de zomer is een aannemer geselecteerd voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden starten op maandag 24 september 2018. De planning is het werk 16 november 2018 op te leveren en De Dreef weer te openen voor verkeer.

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden is de rijbaan van De Dreef geheel voor verkeer afgesloten. Gedurende de werkzaamheden geeft dit enig ongemak en overlast voor omwonenden en verkeersdeelnemers. We proberen dit te beperken door het instellen van omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. Wat betekenen de werkzaamheden voor:

Voetgangers:

De voetpaden blijven voor voetgangers en minder-validen toegankelijk. De aannemer zal tijdens de uitvoering tijdelijke voorzieningen toepassen.

Fietsers:

Aan het vrijliggende fietspad langs De Dreef tussen de rotonde Panweg en de rotonde Oude Arnhemseweg vinden geen werkzaamheden plaats. Fietsers ondervinden van de werkzaamheden slechts beperkt hinder.

Vrachtvervoer:

Doorgaand vrachtverkeer wordt via de Amersfoortsestraat geleid.

Automobilisten:

De Dreef is gedurende de werkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten in beide richtingen tussen de rotonde Oude Arnhemseweg en de kruising Laan van Vollenhove / P.J. Oudlaan. Ook de Gunninglaan is afgesloten. De wijk Vollenhove is vanaf de Panweg en Utrechtseweg bereikbaar via de Laan van Vollenhove. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Gedurende werkzaamheden aan de rotonde Oude Arnhemseweg is de wijk bereikbaar via de rotonde Panweg, Gunninglaan en Bachlaan.

Buspassagiers:

Vanwege de onderhoudswerkzaamheden en de wegafsluiting zullen diverse busroutes in De Dreef tijdelijk worden aangepast.

  • De bushalte Zeist Winkelcentrum Vollenhove blijft in gebruik voor buslijnen 412 en 452.
  • Buslijnen 52, 53 en 72 stoppen niet op bushalte Zeist Winkelcentrum Vollenhove in deze periode. De buslijnen 52, 53 en 72 stoppen alleen (wel) op de noodhalte Cafetaria De Dreef.
  • De busmaatschappij stelt in de wijk voor de reizigers vervangend vervoer ter beschikking voor het vervoer naar de halte De Dreef/Panweg. Deze pendeldienst rijdt continue en stopt op tijdelijke haltes aan de Laan van Vollenhove.
  • De andere bushaltes aan De Dreef met uitzondering van De Dreef/Panweg zijn buiten gebruik, zie onderstaande kaart.

Maakt u gebruik van de buslijnen: 52, 53, 72, 412 en/of 452,  kijk dan ook op  www.u-ov.info/reizen/omleidingen-en-verstoringen.

Sommige bussen hebben een aangepaste route (Omleidingskaart pdf 333 kb)  door Zeist en omgeving.

Meer informatie

Op www.zeist.nl/bereikbaar staat actuele informatie over de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdwegen in Zeist. Meer informatie over wegwerkzaamheden in de regio vindt u op Goedopweg.nl. U kunt zich daar aanmelden voor hun nieuwsbrief.

Heeft u vragen over het onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Vigier via telefoonnummer 14 030.

Voor vragen over het vervoer met de bus kunt u bellen met 0900 5252241.