Gladheidbestrijding en strooiroutes

Bij sneeuw en ijzel houdt de gemeente de wegen en straten in Zeist begaanbaar. Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voert de gladheidsbestrijding uit.

Let op: De gestrooide weg moet wel goed worden ingereden worden anders blijft deze glad. Blijf dus goed opletten en rij voorzichtig!

Als inwoner heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid bij gladheid. Bijvoorbeeld bij het sneeuwvrij of ijsvrij maken van de stoep voor uw woning.

De volgende routes en wegen worden als eerste sneeuw- of ijsvrij gemaakt:

  • de hoofdwegen
  • de busroutes
  • de hoofdfietsroutes
  • routes voor hulpdiensten, gevaarlijke locaties, onderwijs- en zorginstellingen, winkelcentra en de algemene begraafplaats

Als sneeuw naar verwachting meer dan 5 dagen blijft liggen, worden zo goed mogelijk alle binnenwegen behandeld tegen ijsvorming. Vaak heeft strooien op deze locaties weinig effect, omdat de verkeersintensiteit te laag is om het zout te laten werken.

De paaltjes op fietspaden worden gedurende de winter verwijderd, zodat er gestrooid kan worden. In het voorjaar plaatst men de paaltjes weer terug.

De Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) bepaalt of er in de gemeente Zeist wordt gestrooid. Naast haar eigen deskundigheid heeft RMN contact met een bedrijf dat uitgebreide weersverwachtingen verstrekt die speciaal opgesteld zijn voor gladheidsbestrijding. Ook via internet wordt het actuele weerbeeld continu gevolgd. Als er een kans bestaat dat er gladheid optreedt, wordt er gestrooid.

Als sneeuw naar verwachting meer dan 5 dagen blijft liggen, worden zo goed mogelijk alle binnenwegen behandeld tegen ijsvorming.

Bij hellingen en bij ingangen van belangrijke voorzieningen( verzorgingshuizen en verpleegtehuizen) staan zoutkisten die door de Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) aan het begin van het winterseizoen eenmalig worden gevuld. Bewoners en beheerders kunnen dan zelf de betreffende plekken strooien. Als iedereen de stoep voor de eigen woning sneeuwvrij of ijsvrij houdt, blijven woonwijken beter begaanbaar voor voetgangers. RMN strooit niet op trottoirs.

Locaties zoutkisten (pdf; 130 kB)

Ziet een u gevaarlijke situatie? Bel ons dan op 14 030 en geef uw melding door. Dat kan ook per e-mail via zeist@zeist.nl. Uw melding wordt afgehandeld volgens de prioriteiten van de gladheidsbestrijding.

Helaas is er geen capaciteit om meldingen van gladheid die buiten de hoofdroutes vallen aan te nemen. Vaak heeft strooien op deze locaties weinig effect omdat de verkeersintensiteit te laag is om het zout te laten werken.

Tijdens kantooruren kunt u problemen op de strooiroute melden bij Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN): 0900 603 92 22. 's Avonds en in het weekend bij de Politie Midden Nederland, district Oost  0900 8844.

Voor meer informatie kunt u voor uitvoeringstechnische zaken bellen met de RMN 0900 603 92 22.

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren