Nieuwe verkeerslichten kruising Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan

Op 23 april 2019 starten de werkzaamheden voor het plaatsen van permanente verkeerslichten op de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan. Daarmee verdwijnen de tijdelijke verkeerslichten. Om de werkzaamheden veilig en goed te kunnen uitvoeren, is het helaas noodzakelijk om de kruising af te sluiten tussen 23 april en 14 mei.

Werkzaamheden

kaart met werkzaamheden kruising
Groen = middenberm, rood = fietsstrook

De werkzaamheden gaan verder dan alleen het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie.

Voor een optimale doorstroming en veiligheid komen er:

  • nieuwe verkeerslichten
  • uitvoegstroken in beide richtingen voor links afslaand verkeer

Ook krijgt de Schaerweijdelaan nieuw asfalt tussen de Oude Arnhemseweg en de Bergweg.

Omleiding

Kaart omleiding kruising Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan
Kaart van de omleiding

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is doorgaand gemotoriseerd verkeer op de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de kruising. Het gemotoriseerd verkeer kan tijdens de uitvoering gebruik maken van een omleiding via de noordkant van het kruispunt. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Omleidingsroute

Door het verkeer ‘bovenlangs’ te leiden, willen we voorkomen dat de afsluiting leidt tot extra verkeer rond het centrum. Ook gemotoriseerd verkeer van en naar het centrum kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de Schaerweijdelaan en wordt met extra bebording verwezen naar de route via De Dreef, Panweg en Bergweg.

Gedeelte Schaerweijdelaan tussen Oude Arnhemseweg - Bergweg

Om het asfaltonderhoud te kunnen uitvoeren wordt de Schaerweijdelaan in deze periode ook tweemaal één dag afgesloten tussen Oude Arnhemseweg en Bergweg. De aannemer verleent direct aanwonenden van dit weggedeelte tijdens deze twee dagen wel doorgang als dat noodzakelijk is.

Zo min mogelijk overlast

Wij beseffen dat uitvoering van de werkzaamheden kan zorgen voor hinder. Dit proberen we te beperken door het werk grotendeels uit te voeren in de meivakantie, wanneer er minder verkeer is. Helaas kunnen we de kruising niet aanpassen zonder de weg af te sluiten. Wij vragen dan ook begrip voor de overlast die dit met zich mee kan brengen.

Wens van omwonenden

De aanpassing van de kruising Schaerweijdelaan/Jacob van Lenneplaan is een wens van omwonenden en andere weggebruikers. Toen de oude verkeerslichten op de kruising in 2017 aan vervanging toe waren, werd de kruising ingericht voor gebruik zonder verkeerslichten. De nieuwe situatie werd echter als beduidend minder veilig ervaren. Daarom is besloten om alsnog nieuwe verkeerslichten te plaatsen en de weg hier op aan te passen.

Informatieavonden

In maart, april en juli 2018 zijn tijdens informatieavonden varianten voor de inrichting van de kruising besproken met omwonenden en verder uitgewerkt. We gaan de inrichting uitvoeren die voor omwonenden de voorkeur had. Een aantal omwonenden hadden de aanleg van een rotonde voorgesteld. Dit kan niet op deze kruising omdat er onvoldoende ruimte is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op via zeist@zeist.nl of bel met het vijfcijferig telefoonnummer 14 030.