Nieuwe verbindingen Den Dolder

Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college graag samen met u aan werken. Om de veiligheid op de spoorwegovergang in Den Dolder te verbeteren, heeft de raad op 8 oktober 2019 besloten de overgang af te sluiten voor autoverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en wandelaars. Afsluiting van de overgang gebeurt nádat er een nieuwe route via de N238 is gerealiseerd, zodat auto’s zich relatief snel tussen Den Dolder noord en zuid kunnen verplaatsen.

We starten we met de activiteiten om het raadsbesluit uit te voeren. Duidelijk is dat het gaat om een ingewikkeld project: we hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Er zijn partners waar we van afhankelijk zijn. En we hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de woningbouw op de Willem Arntz Hoeve, de snelfietsroute en de komst van de politieacademie op het Almataterrein.

Planning

In het najaar van 2020 wil de gemeente duidelijk hebben welke maatregelen er worden getroffen in het centrum, hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden en hoe de nieuwe route tussen het centrum en de N238 gaat lopen. Daar hoort ook een planning voor de uitvoering van het hele project bij. De verwachting is dat het nog minimaal tot 2023 duurt voor we de laatste stap in de uitvoering kunnen zetten.

E-mailnieuwsbrief

U kunt zich abonneren op een e-mailnieuwsbrief over dit project (de nieuwsbrief heet ‘Nieuwe verbindingen Den Dolder’). Ook vindt u op deze webpagina de actuele stand van het project. Daarnaast houden we u via de lokale media of bewonersbijeenkomsten op de hoogte.

Vier deelprojecten

De gemeente wil bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van de plannen. We delen het project op in vier deelprojecten:

  1. De aansluiting Pleineslaan op de N238
  2. Een nieuwe route voor auto’s tussen het centrum en de N238
  3. Verkeersafwikkeling aan de noord- en zuidkant van de spoorwegovergang, maatregelen centrum
  4. Het afsluiten van de spoorwegovergang voor autoverkeer, (en aanpassen voor fietsers en wandelaars)
Bekijk de plattegrond met de deelprojecten in Den Dolder
Plattegrond met de locaties van de vier deelprojecten. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.