Onderhoud Oude Arnhemseweg Midden

De werkzaamheden betreffen het gebied:

 • Oude Arnhemseweg
 • Roemer Visscherlaan
 • P.C. Hooftlaan
 • Sanatoriumlaan

De riolering in dit gebied is (voor het grootste deel) aangelegd in de jaren ’30. Daarom is vernieuwing nodig. Als we zo groot onderhoud doen, kijken we gelijk naar ander noodzakelijk onderhoud. Zo is ook het wegdek verouderd en willen we meer ruimte voor openbaar groen.

Dit gaan we doen:

 • Riolering vervangen
 • Verharding van voetpaden en de rijweg vervangen
 • Bomen planten waar dit kan:

  • Herstellen van de middeleeuwse structuur
  • Klimaat stress verkleinen

 • Regenwater afkoppelen van de riolering

Fasering werkzaamheden

 1. Van maandag 11 november tot vrijdag 20 december 2019 is de riolering in en rond het Shell tankstation vervangen.
 2. In 2020 start de herinrichting van het gebied Oude Arnhemseweg Midden.

Inloopbijeenkomsten over ontwerp

 1. Op 15 oktober 2019 hebben we het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de eerste inloopbijeenkomst. De opgehaalde informatie is zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.
 2. Op 19 november 2019 presenteerden wij het definitief ontwerp tijdens de tweede inloopbijeenkomst.

Klimaatstress

We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Toename van verharding (steen) heeft een negatief gevolg. Het vervangen van steen door groen helpt klimaatstress te voorkomen. Het water kan weer in de bodem zakken. Daarom komt er meer ruimte voor openbaar groen.

Regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en geleid naar een infiltratieriool. Dit infiltratieriool bestaat uit buizen met kleine openingen. Hierdoor kan het water de bodem in zakken.

Schets nieuwe situatie

Inkijk van de Oude Arnhemseweg (rijbaan met grijs asfalt met daarnaast geparkeerde auto's)
Bestaande situatie
Schets van de nieuwe inkijk van de Oude Arnhemseweg (rijbaan met rood asfalt met daarnaast geparkeerde auto's)
Schets nieuwe situatie