Werkzaamheden Oude Arnhemseweg

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Oude Arnhemseweg zijn in volle gang. Het projectgebied is opgedeeld in de Oude Arnhemseweg noord en midden. Op de kaart is te zien wat wordt bedoeld met noord (blauw) en midden (geel).

Het projectgebied van de Oude Arnhemseweg
Het projectgebied van de Oude Arnhemseweg noord (blauw) en de Oude Arnhemseweg midden (geel).