Onderhoud Oude Arnhemseweg Midden

De werkzaamheden betreffen het gebied:

 • Oude Arnhemseweg
 • Roemer Visscherlaan
 • P.C. Hooftlaan
 • Sanatoriumlaan

De riolering in dit gebied is (voor het grootste deel) aangelegd in de jaren ’30. Daarom is vernieuwing nodig. Als we zo groot onderhoud doen, kijken we gelijk naar ander noodzakelijk onderhoud. Zo is ook het wegdek verouderd en willen we meer ruimte voor openbaar groen.

Dit gaan we doen:

 • Riolering vervangen
 • Verharding van voetpaden en de rijweg vervangen
 • Bomen planten waar dit kan:

  • Herstellen van de middeleeuwse structuur
  • Klimaat stress verkleinen

 • Regenwater afkoppelen van de riolering

Fasering werkzaamheden

 1. Van maandag 11 november tot vrijdag 20 december 2019 wordt de riolering in en rond het Shell tankstation vervangen. De rioolbuis is zo verslechterd dat er scheuren en openingen zijn ontstaan. Daarom verzakt de weg.
 2. In 2020 start de herinrichting van het gebied Oude Arnhemseweg Midden.

Inloopbijeenkomsten over ontwerp

Op 15 oktober 2019 hebben we het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de eerste inloopbijeenkomst. De opgehaalde informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

Op 19 november 2019 presenteren wij het definitief ontwerp tijdens de tweede inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom van 18.30 tot 20.30 uur in de Sionskerk, Jacob Catslaan 73 in Zeist.

Klimaatstress

We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Toename van verharding (steen) heeft een negatief gevolg. Het vervangen van steen door groen helpt klimaatstress te voorkomen. Het water kan weer in de bodem zakken. Daarom komt er meer ruimte voor openbaar groen.

Regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en geleid naar een infiltratieriool. Dit infiltratieriool bestaat uit buizen met kleine openingen. Hierdoor kan het water de bodem in zakken.

Ook u kunt meehelpen! Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn 2 ‘afkoppel-coaches’ aanwezig. Zij kunnen met u bespreken of ook u regenwater af kunt koppelen van de riolering. Zij hebben veel ervaring als het gaat om maatregelen ter verbetering van de ondergrond en regenwater infiltratie.

Inkijk van de Oude Arnhemseweg (rijbaan met grijs asfalt met daarnaast geparkeerde auto's)
Bestaande situatie
Schets van de nieuwe inkijk van de Oude Arnhemseweg (rijbaan met rood asfalt met daarnaast geparkeerde auto's)
Schets nieuwe situatie