Oude Arnhemseweg midden

De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren ’30 en is daarom aan vervanging toe. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen we voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden in één project.

Wat

Dit gaan we doen:

  • Riolering vervangen
  • Verharding van voetpaden
  • De rijweg vervangen
  • Kruispunten Oude Arnhemseweg - Burg. Patijnlaan – Jacob Catslaan  en Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan – Schermerslaan veiliger maken
  • Verleggen en vervangen van kabels en leidingen
  • Bomen planten waar dit kan
  • Het regenwater wordt afgekoppeld van het riool waardoor het regenwater in de bodem komt*

* We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals heftige regenbuien, dit zorgt voor een overbelasting van het riool. Door de aanpassing van het riool komt het regenwater in de toekomst in de bodem terecht in plaats van in het riool.

De laatste presentatie van het definitieve ontwerp is door de maatregelen vanwege het coronavirus helaas niet doorgegaan. Toch willen we graag het mooie eindresultaat delen, daarom kunt u het definitieve ontwerp met de wijzigingen op onze website bekijken. 

Waar

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Midden bestaat uit het middelste deel van de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan), de Roemer Visscherlaan, de P.C. Hooftlaan, de Sanatoriumlaan, de Da Costalaan, het noordelijke deel van de Professor Sproncklaan en het zuidelijke stuk van de De Genestetlaan.

Wanneer

Vanwege de situatie rondom corona zijn de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het gebied van de Oude Arnhemseweg Midden tijdelijk gestaakt. Dit heeft gevolgen voor de planning van de herinrichting van de Oude Arnhemseweg Midden.

In onze eerdere planning gingen we er vanuit na de zomervakantie te kunnen starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn weer opgestart en er lopen gesprekken met de NUTS-partijen.

Omdat de rioleringswerkzaamheden een groot raakvlak hebben met het verleggen van de kabels en leidingen, hebben wij helaas ook vertraging opgelopen. We verwachten dat we in april 2021 kunnen starten met de herinrichting van de Oude Arnhemseweg Midden. Intussen starten wij met een aanbesteding voor het selecteren van een aannemer, die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra de aannemer gekozen is informeren wij u over de vervolgplanning.

Verplaatsing lindenboom

De mooie lindeboom, op de hoek van de Genestetlaan en de Oude Arnhemseweg, staat helaas in de weg voor de nieuwe inrichting en de geplande werkzaamheden. Omdat deze boom van hoge waarde is voor de wijk, hebben we in samenspraak met bewonersvereniging BBD (Bewoners Belangen Dichterbij) een nieuwe plek gevonden. De lindeboom wordt in het najaar verplaatst naar de hoek van de Jacob Catslaan en de Burgemeester Patijnlaan.

Verwachte overlast

Bekijk hiervoor de actuele informatie over werk aan de weg.