Onderhoud Oude Arnhemseweg midden

In de onderstaande straten worden werkzaamheden uitgevoerd:

 • Oude Arnhemseweg
 • Roemer Visscherlaan
 • P.C. Hooftlaan
 • Sanatoriumlaan

De riolering in dit gebied is aangelegd in de jaren ’30 en is daarom aan vervanging toe. Ook het wegdek is verouderd en we willen meer ruimte maken voor groen. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden in één project.

Dit gaan we doen:

 • Riolering vervangen
 • Het regenwater wordt afgekoppeld van het riool waardoor het regenwater in de bodem komt
 • Verharding van voetpaden en de rijweg vervangen
 • Bomen planten waar dit kan

Fasering werkzaamheden

 • Eind 2019 is de riolering bij de driehoek voor het Shell tankstation vervangen en de weg vernieuwd.
 • In 2020 start de herinrichting van de rest van het gebied.

Inloopbijeenkomsten over ontwerp

 • In 2019 zijn tijdens inloopbijeenkomsten eerst het voorlopig ontwerp en later het definitieve ontwerp getoond.
 • Op 19 maart 2020 zou een bewonersavond worden georganiseerd. Deze inloopbijeenkomst is afgelast. Heeft u hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar zeist@zeist.nl.

Aanpassen riolering

We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals heftige regenbuien, dit zorgt voor een overbelasting van het riool. Door de aanpassing van het riool komt het regenwater in de toekomst in de bodem terecht in plaats van in het riool.