Onderhoud Oude Arnhemseweg noord

Het wegdek op de Oude Arnhemseweg is verouderd. We willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren en we willen meer ruimte maken voor groen.

Wat

De Oude Arnhemseweg wordt vanaf de rotonde op de Dreef tot en met de Meerklank vernieuwd. De weg is en blijft een 30 kilometer zone. De weg wordt versmald, waardoor er meer ruimte komt voor groen. Er worden veel nieuwe bomen geplant. De weg wordt niet in een rechte lijn aangelegd, waardoor minder hard gereden kan worden. In plaats van het asfalt worden in de nieuwe situatie betonnen straatstenen aangebracht. Naast de weg in de berm komen meerdere infiltratievelden (wadi’s). Dit is een verlaging in de berm waar regenwater naartoe kan stromen. In deze wadi wordt het regenwater verzameld en zakt het in de bodem. Hierdoor komt het regenwater niet in het riool.

Waar

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Noord bestaat uit het noordelijke deel van de Oude Arnhemseweg (van de Dreef tot aan de Schermerslaan).

Wanneer

In opdracht van de gemeente voert aannemer Roelofs de werkzaamheden uit. Het project wordt opgedeeld in fases. Daarmee wordt de bouwhinder beperkt en de uitvoeringsduur zo kort mogelijk gehouden. Per fase ontvangen de omwonenden een brief met de bereikbaarheid en actuele omleidingsroutes.

Wijziging fasering werkzaamheden

Aan de Laan van Eikenstein 9 wordt het voormalige datacenter van Rabobank Nederland gesloopt. Voor de transportbewegingen (van sloop- en bouwmaterialen) is gekozen voor een aan- en afvoerroute via de Laan van Eikenstein, de Koepellaan en de Oude Arnhemseweg tussen de Koepellaan en de Dreef. Omdat deze transporten schade zouden kunnen aanbrengen aan de nieuwe bestrating van de Oude Arnhemseweg, zal dit deel tussen de Koepellaan en de rotonde van de Dreef pas vernieuwd worden nadat de zware transporten zijn beëindigd.

We informeren u weer wanneer we meer weten over de uitvoering. Deze wijziging in de planning geeft ons de tijd om het vrijliggende fietspad vanaf de Dreef tot aan de Schermerslaan een opknapbeurt te geven. Deze wens is vanuit onder andere de omgeving bij ons terecht gekomen. Roelofs informeert de omwonenden over de verdere fasering van de werkzaamheden.

Verwachte overlast

Bekijk het overzicht met actuele werkzaamheden en verkeershinder.