Onderhoud Oude Arnhemseweg noord

Het wegdek op de Oude Arnhemseweg is verouderd. We willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren en we willen meer ruimte maken voor groen.

Wat

De Oude Arnhemseweg wordt vanaf de rotonde op de Dreef tot en met de Meerklank vernieuwd. De weg is en blijft een 30 kilometer zone. De weg wordt versmald, waardoor er meer ruimte komt voor groen. Er worden veel nieuwe bomen geplant. De weg wordt niet in een rechte lijn aangelegd, waardoor minder hard gereden kan worden. In plaats van het asfalt worden in de nieuwe situatie betonnen straatstenen aangebracht. Naast de weg in de berm komen meerdere infiltratievelden (wadi’s). Dit is een verlaging in de berm waar regenwater naartoe kan stromen. In deze wadi wordt het regenwater verzameld en zakt het in de bodem. Hierdoor komt het regenwater niet in het riool.

Waar

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Noord bestaat uit het noordelijke deel van de Oude Arnhemseweg (van de Dreef tot aan de Schermerslaan).

Wanneer

We gaan de werkzaamheden nu verder voorbereiden en gaan op zoek naar een aannemer voor de uitvoering van het werk. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus en hopen dat we voor de zomervakantie de werkzaamheden kunnen starten.

Verwachte overlast

Bekijk het overzicht met actuele werkzaamheden en verkeershinder.