Onderhoud Paltzerweg tussen Tolhuislaan en Dolderseweg

In het najaar van 2019 wordt gestart met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de Paltzerweg in Den Dolder. Op 21 november 2018 is er een informatie avond geweest over de doorfietsroute en de werkzaamheden. De opgehaalde informatie wordt verwerkt in een ontwerp. Dit ontwerp wordt in het voorjaar van 2019 besproken met aanwonenden van het plangebied.

Werkzaamheden

Vanuit onderhoud staan er 2 maatregelen op de planning:

  1. De verharding van voetpaden en de rijbaan wordt vervangen.
  2. Er worden circa 20 bomen bij geplant om te voldoen aan het beeld van de middeleeuwse structuur.

Overige werkzaamheden

  • Verbeteren verkeersveiligheid; de straat wordt ingericht als een 30 kilometer straat met verkeersremmende maatregelen. Voor fietsers komt er aan beide zijde van de weg een fietsstrook die ingericht wordt conform het masterplan doorfietsroutes van de Provincie Utrecht.
  • Inpassen van de doorfietsroute; om de regio bereikbaar te houden heeft de Provincie Utrecht een aantal doorfietsroutes ontwikkeld. De route Utrecht-Amersfoort loopt over de Paltzerweg. In de inrichting wordt hier rekening mee gehouden.
  • Afkoppelen van regenwater in de openbare ruimte; door het afkoppelen van het regenwater wordt het huidige riool minder belast. Deze oplossing is milieuvriendelijker en onderdeel van het verduurzamen van de openbare ruimte. Tevens helpt deze maatregel tegen toekomstige klimaatveranderingen.
  • Verminderen wateroverlast; door middel van slim omgaan met maaiveld hoogtes kunnen piekbuien tijdelijk op straat opgevangen worden als het riool het niet aan kan. Zo verkleinen we de kans dat kelders en garages onderlopen.
  • Parkeren; in het ontwerp wordt gekeken of er extra parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden.