Verbreden fietspad Traayweg en Traaij

Het fietspad op de Traayweg en de Traaij in de gemeente Utrecht en Woudenberg is verbreed. Het oude fietspad was te smal om elkaar goed te kunnen passeren.

Elkaar passeren onder het tunneltje onder de A12 is nog niet mogelijk. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. In 2020 vervangt de gemeente Utrechtse Heuvelrug het gedeelte van de Traayweg bij de onderdoorgang met de A12 in de Utrechtse Heuvelrug.

Het nieuwe fietspad wordt ook in de tunnel 2 keer zo breed. In de tunnel zijn voor het gemotoriseerd verkeer nu nog 2 rijbanen. Dat gaat terug naar 1 rijbaan. Er komen stoplichten aan weerszijden van de tunnel om het gemotoriseerd verkeer te regelen.

Op het beton van het fietspad is glasparel aangebracht om het fietspad beter zichtbaar te maken. Het glasparel licht op als er licht op schijnt. Het Zeister deel van het fietspad heeft in september ook witte lijnen langs de rand gekregen.

Het traject van de Traayweg en Traaij loopt door 3 gemeenten:

  • Utrechtse Heuvelrug
  • Zeist
  • Woudenberg.

Deze 3 gemeenten hebben afgesproken om in een gezamenlijk project het fietspad aan te passen. De Provincie stelt subsidie ter beschikking om het fietspad aan te passen aan de huidige eisen.

De verkeersroute ligt in de natuur en daar is natuurlijk rekening mee gehouden. We hebben laten onderzoeken of hier beschermde soorten (denk aan vleermuizen of hazelwormen) leven. Uit onderzoek bleek dat we het fietspad kunnen verbreden zonder deze dieren te verstoren.

Bomen

Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, was het nodig om bomen te kappen. De Provincie Utrecht heeft ons hiervoor toestemming gegeven. De te kappen bomen met een doorsnede van meer dan 20 centimeter zullen we herplanten als de provincie dit verlangt.

Verlichting

Het fietspad krijgt geen verlichting. Dat past binnen het beleid van de 3 gemeenten om verlichting buiten de bebouwde kom te beperken. Daarmee houden we rekening met de rust van de dieren die er leven en verkleinen we gevolgen voor het milieu. Aanleg van nieuwe verlichting buiten de bebouwde kom vindt alleen plaats op specifieke locaties en niet als algemene verlichting. In de tunnel onder de A12 komt wel verlichting. Die is vleermuisvriendelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op: telefonisch via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.