Verbreden fietspad Traayweg en Traaij

De Traayweg en de Traaij krijgen een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Elkaar passeren onder het tunneltje onder de A12 is zelfs onmogelijk. Veel fietsers gebruiken daarom de rijbaan en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Wat verandert er?

Het nieuwe fietspad wordt twee keer zo breed als het huidige fietspad, óók in de tunnel.

In de tunnel zijn voor het gemotoriseerd verkeer nu nog twee rijbanen. Dat gaat terug naar één rijbaan. Er komen stoplichten aan weerszijden van de tunnel om het gemotoriseerd verkeer te regelen.

Informatieavond op 17 september

Op maandagavond 17 september heeft er een inloopavond plaatsgevonden over de geplande wijzigingen aan het fietspad. Tijdens die avond zijn door de geïnteresseerden diverse vragen gesteld. Deze zijn verzameld in een overzicht en door de drie gemeenten van een antwoord voorzien. Bekijk hier het vraag- antwoordformulier.

Gezamenlijke aanpak

Het traject van de Traayweg en Traaij loopt door 3 gemeenten:

  • Utrechtse Heuvelrug;
  • Zeist;
  • Woudenberg.

Deze 3 gemeentes hebben afgesproken om in een gezamenlijk project het fietspad aan te passen. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt (zie documenten). De Provincie stelt subsidie ter beschikking om het fietspad aan te passen aan de huidige eisen.

Flora- en faunaonderzoek

De verkeersroute ligt in de natuur en daar houden we natuurlijk rekening mee. We laten onderzoeken of hier beschermde soorten (denk aan vleermuizen of hazelwormen) leven en passen onze werkzaamheden hierop aan. Dat kan betekenen dat we het werk later kunnen uitvoeren dan we graag zouden willen. De onderdoorgang A12 voorzien we van (vleermuisvriendelijke) verlichting.

Planning

Zodra de resultaten van de flora- en faunaonderzoeken bekend zijn, vragen we de benodigde vergunningen aan.
Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, vragen we aan de provincie vergunning om bomen te mogen kappen. Dit najaar willen we dan de bomen weghalen die tot 60 cm buiten het nieuwe fietspad staan.

Uitvoering werkzaamheden

In het voorjaar van 2019 zullen we een begin maken met de verbreding van het fietspad zelf. Daarvoor moeten eerst de vereiste onderzoeken en procedures afgerond zijn. Bovendien kunnen de weersomstandigheden nog van invloed zijn op de planning. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op: telefonisch via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.