Heel vervelend, veel wegwerkzaamheden in Zeist, maar waarom?

Reden veel wegwerkzaamheden in Zeist

Goede wegen en fietspaden zijn belangrijke speerpunten van de gemeente. De verbetering van wegen en (fiets)paden dragen bij aan comfort, goede bereikbaarheid, verbetering van de doorstroming en de veiligheid voor verkeersdeelnemers. Daarnaast zorgt preventief onderhoud voor een langere restlevensduur van onze wegen en fietspaden in Zeist.

Reden zoveel wegwerkzaamheden tegelijk

Naast de werkzaamheden in het Centrum en de Boulevard vinden er ook diverse onderhoudswerkzaamheden plaats. Werkzaamheden die echt noodzakelijk zijn om het comfort, de kwaliteit en de veiligheid van de gebruikers te kunnen blijven garanderen. Al deze werken worden zorgvuldig op elkaar afgestemd qua planning, afzettingen, omleidingsroutes en urgentie. Dat de uitvoering van deze werken een zekere mate van overlast veroorzaakt is niet te voorkomen. We proberen dit wel zoveel mogelijk te beperken door goede bewegwijzering, uitgebreid te communiceren via diverse media en zo snel mogelijk te werken. Uiteindelijk streven we allemaal naar een mooie veilige openbare ruimte waar het prettig verblijven is.

Reden werkzaamheden ook overdag in plaats van avond of nacht

Werkzaamheden aan wegen en fietspaden worden altijd zo snel mogelijk uitgevoerd om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Daar hoort ook avond, nacht en weekend werk bij. Daar waar mogelijk en goed afgewogen (afhankelijk van kosten, planning aannemer, overlast voor aanwonenden en weersomstandigheden) gebeurt dit ook.