Verandering kruising Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef

De kruising tussen de Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan zoals hij nu is de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Door de groei van het verkeer nemen in 2025 de files toe in meerdere richtingen. Het wordt hierdoor in de toekomst moeilijker om Zeist te bereiken. We maken de kruising van de Utrechtseweg en de Kromme-Rijnlaan en De Dreef daarom breder.

We verbreden de Utrechtseweg met 2 rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. Onder de Utrechtseweg komt een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Hierdoor kunnen de fietsers veiliger oversteken. Dit doen we in samenwerking met de provincie Utrecht. Met de verbreding van dit gedeelte van de Utrechtseweg zorgen we voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid voor auto's, fietsen en openbaar vervoer.

De belangrijkste veranderingen:

 • Twee rijstroken Zeist uit, één rijstrook Zeist in
 • Fietstunnel van Kromme-Rijnlaan naar De Dreef
 • Betere aansluiting aangrenzende percelen
 • Stiller asfalt
 • Regenwater komt niet meer in het riool terecht
 • Omgeving wordt groener

Bekijk de online presentatie.

 • Participatietraject
 • voorlopig ontwerp
 • 9 juli: informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en geïnteresseerden om ontwerp te bespreken
 • definitief ontwerp
 • Bestemmingsplan ter goedkeuring naar de gemeenteraad
 • Vanaf maart starten we met het verleggen van kabels en leidingen
 • Derde kwartaal 2020: start werkzaamheden reconstructie (herinrichting)

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 10 maart 2020 het bestemmingsplan “Doorstroming Utrechtseweg’ gewijzigd vastgesteld. Vanaf donderdag 2 april 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Hier vindt u meer informatie over het bestemmingsplan doorstroming Utrechtseweg.

Werkzaamheden

In maart starten de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen. Het verleggen van kabels en leidingen wordt nu alvast gedaan, zodat tijdens de reconstructie de kabels en leidingen op de goede plaats liggen. De combinatie aannemer voor Combi Midden gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Combi Midden is een samenwerkingsverband van Stedin, Vitens en Ziggo. Zij voeren de werkzaamheden gezamenlijk uit om overlast te beperken.

Naast verandering van de kruising Utrechtseweg-De Dreef-Kromme Rijnlaan is op de Utrechtseweg óók de kruising met de Jordanlaan opnieuw ingericht. Dat maakt die kruising overzichtelijker en veiliger, met name voor overstekende fietsers en voetgangers. De eerste fase van de werkzaamheden is tijdens de zomer van 2019 uitgevoerd.

kruising Jordanlaan

Rondom het gebied van de Utrechtseweg speelt daarnaast nog de uitwerking van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Onderdeel hiervan is het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte (Groene Raamwerk) en het Pestersbosje. Dat proces is in 2019 gestart.

Utrechtseweg Noord

Heeft u vragen over de herinrichting van de kruising Jordanlaan-Utrechtseweg? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.