Verandering kruising Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef

De kruising tussen de Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Door de verwachte toename van het verkeer nemen de files in meerdere richtingen toe tot 2025. Het wordt daardoor moeilijker om Zeist te bereiken. We gaan de Utrechtseweg daarom op een andere manier inrichten.

Het projectgebied is gemarkeerd met een rechthoek op de plattegrond

We verbreden de Utrechtseweg met 2 rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. Onder de Utrechtseweg komt een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Hierdoor kunnen de fietsers veiliger oversteken. Dit doen we in samenwerking met de provincie Utrecht. De verbreding van dit deel van de Utrechtseweg zorgt voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid voor auto's, fietsen en openbaar vervoer.

De belangrijkste veranderingen:

  • 2 rijstroken Zeist uit, 1 rijstrook Zeist in
  • fietstunnel van Kromme-Rijnlaan naar De Dreef
  • betere aansluiting aangrenzende percelen
  • stiller asfalt
  • regenwater komt in de bodem terecht en niet meer in het riool
  • meer ruimte voor bomen en gras

animatie van de veranderingen

  • vanaf maart: verleggen van kabels en leidingen
  • oktober 2020-oktober 2021: werkzaamheden herinrichting

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsplan

Omwonenden en geïnteresseerden hebben inspraak gehad op het ontwerp tijdens informatieavonden die zijn gehouden. De gemeenteraad heeft vervolgens het bestemmingsplan 'doorstroming Utrechtseweg' goedgekeurd.

Werkzaamheden

Kabels en leidingen

In maart zijn de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen gestart. Het verleggen van kabels en leidingen doen we nu alvast, zodat tijdens de reconstructie de kabels en leidingen op de goede plaats liggen. De combinatie-aannemer voor Combi Midden voert deze werkzaamheden uit; dit is een samenwerkingsverband van Stedin, Vitens en Ziggo. Zij voeren de werkzaamheden samen uit om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

actuele informatie over wegwerkzaamheden

Reconstructie Utrechtseweg

In oktober starten we met de herinrichting van de Utrechtseweg. De werkzaamheden duren waarschijnlijk een jaar.

Naast verandering van de kruising Utrechtseweg-De Dreef-Kromme Rijnlaan is op de Utrechtseweg óók de kruising met de Jordanlaan opnieuw ingericht. Dat maakt die kruising overzichtelijker en veiliger, met name voor overstekende fietsers en voetgangers. De eerste fase van de werkzaamheden is tijdens de zomer van 2019 uitgevoerd.

kruising Jordanlaan

Rondom het gebied van de Utrechtseweg speelt daarnaast nog de uitwerking van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Onderdeel hiervan is het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte (Groene Raamwerk) en het Pestersbosje. Dat proces is in 2019 gestart.

Utrechtseweg Noord

Heeft u vragen over de herinrichting? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.