Kaart waarop gebied staat waar de veranderingen komen
klik op de afbeelding voor grote versie

Verandering kruising Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef

De kruising tussen de Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan zoals hij nu is de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Door de groei van het verkeer nemen in 2025 de files toe in meerdere richtingen. Het wordt hierdoor in de toekomst moeilijker om Zeist te bereiken. We maken de kruising van de Utrechtseweg en de Kromme-Rijnlaan en De Dreef daarom breder.

We verbreden de Utrechtseweg met 2 rijstroken Zeist uit. Onder de Utrechtseweg komt een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Hierdoor kunnen de fietsers veiliger oversteken. Dit doen we in samenwerking met de provincie Utrecht. Met de verbreding van dit gedeelte van de Utrechtseweg zorgen we voor een betere doorstroming voor auto's, fietsen en openbaar vervoer. Bij de veranderingen zorgen we er ook voor dat we de verkeersveiligheid verbeteren.

De belangrijkste veranderingen:

  • Twee rijstroken Zeist uit, één rijstrook Zeist in
  • Fietstunnel van Kromme-Rijnlaan naar De Dreef
  • Betere aansluiting aangrenzende percelen
  • Stiller asfalt
  • Regenwater komt niet meer in het riool terecht
  • Omgeving wordt groener

Na het participatietraject is er een voorlopig ontwerp gemaakt. We hebben hierbij rekening gehouden met algemene en individuele belangen. We zijn nu bezig om aanpassingen te maken aan het ontwerp. Rond de zomer presenteren we het definitief ontwerp.

In de afgelopen tijd hebben we het ontwerp uitgewerkt met meer details. De tunnel aan de Dreef staat nu ook in het ontwerp. Ook andere aanpassingen en aansluitingen naar bijvoorbeeld de nieuwe Zeister Warande ('Mijn Hardt Wonen') zijn op het ontwerp verwerkt. In de periode tot de zomer wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt. In deze periode nemen wij contact op met direct omwonenden en bedrijven om de aansluiting op hun perceel nogmaals te bespreken.

Rond de zomer presenteren we het definitieve ontwerp. We organiseren dan ook een aantal bijeenkomsten voor direct omwonenden en geïnteresseerden om het ontwerp te bespreken. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de bijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden wordt het uitgewerkte plan aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden ter goedkeuring. Als het college instemt met het ontwerp, gaat de gemeenteraad zich buigen over de aanpassing van het bestemmingsplan die nodig is voor deze verbetering.

Bestemmingsplan

De voorgestelde bestemmingsplanwijziging leggen we een aantal weken ter inzage. De totale procedure om het plan vast te stellen zal circa drie maanden in beslag nemen.

Rondom het gebied van de Utrechtseweg speelt ook de uitwerking van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord die eind 2017 is vastgesteld. Lees meer over de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op via zeist@zeist.nl of bel met telefoonnummer 14 030. Op zeist.nl/bereikbaar staat actuele informatie over de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdwegen in Zeist.