Achtergrondinformatie bij participatietraject verbreding Utrechtseweg

Tussen 25 maart en 4 juni 2015 hebben een aantal bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden waarin belanghebbenden hun wensen en aandachtspunten konden overbrengen. In deze bijeenkomsten zijn belangstellenden geïnformeerd in de aanleiding, de achtergronden en nut en noodzaak van het project. Ook zijn individuele gesprekken gevoerd met bewoners, bedrijven en relevante organisaties zoals het Herman Jordancollege en de groene groeperingen. Alle ontvangen inbreng heeft geleid tot een voorkeursvariant.

De verslagen van de bijeenkomsten en gesprekken, ontwerpen verkeersvarianten, onderzoeksverslagen en bestuurlijke stukken zijn op deze pagina na te lezen.