Zuidzijde Driebergseweg verbreden fietspad en groot onderhoud stoep

We willen dat het in Zeist fijn is om te fietsen en dat het aantrekkelijk is om op de fiets te stappen. Prettige fietspaden en minder vaak oversteken hoort daarbij. We verbeteren de kwaliteit van de fietsroute langs de Driebergseweg door het fietspad aan de zuidzijde (zijde Wereldnatuurfonds) te verbreden tot een 2 richtingen bereden fietspad. Het gaat om het gedeelte van het fietspad aan de Zuidzijde (kant WNF) van de Driebergseweg tussen de Molenweg en de Koeburgweg.

De verbreding zorgt er voor dat:

  • fietsers minder vaak hoeven over te steken
  • de fietsafstanden kleiner worden
  • verkeersveiligheid groter wordt

Door een nieuw asfalt op het fietspad neemt het comfort voor de fietsers toe. Tegelijkertijd wordt het voetpad vernieuwd. De kruisingen van het fietspad met zijwegen worden opvallend rood gemaakt waardoor ze beter te zien zijn.

Fietsers opgelet: tijdelijke maatregelen

Eind volgende week komen er aanvullende maatregelen om de situatie voor fietsers die nu gebruik moeten maken van slechts één fietspad op de Driebergseweg weer een stukje te verbeteren.

Het gaat om de volgende aanvullende maatregelen:

  • er komen reflecterende rode rijbaanbegeleiders bij de kruising met de Molenweg aan de kant van het centrum. Deze attenderen de fietsers erop om op het fietspad te blijven.
  • er worden buigbare bermplankjes bij de uitgang van de school De Breul geplaatst. Dat remt de snelheid van de automobilisten.
  • er wordt een tijdelijke belijning aangebracht. Bij elke kruising komt een 20 meter lang doorgetrokken belijning aan beide kanten op het fietspad. Hierdoor worden de fietsers voor de kruising in het opstelvlak gestuurd. Dit om duidelijk te maken dat er ook tegenliggende fietsers komen op datzelfde fietspad.

Werkzaamheden (september 2017 - maart 2018)

De werkzaamheden starten op 11 september en lopen naar verwachting door tot maart volgend jaar.
In eerste instantie worden leidingen van Vitens en Stedin vervangen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden.

De uitvoering vindt in twee fases plaats:

  •  Fase 1: het gedeelte tussen de Molenweg en de Heideweg
  •  Fase 2: het gedeelte tussen de Heideweg en de Koeburgweg

Per fase is het fietspad in het weggedeelte afgesloten. Het trottoir is in zijn geheel tijdens de werkzaamheden van Vitens en Stedin afgesloten. Na afronding van deze werkzaamheden wordt het fietspad in zijn geheel opgebroken waarna er een verbreed fietspad wordt aangelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Wij houden deze werkperiode wat ruimer aan vanwege mogelijke weersomstandigheden.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is er hinder. U kunt daarbij denken aan geluidsoverlast en verkeershinder. De verkeershinder is voor het autoverkeer beperkt. Voetgangers worden tijdens alle werkzaamheden omgeleid naar de andere zijde van de Driebergseweg.

Tijdens de werkzaamheden voor Vitens en Stedin worden fietsers voor het gedeelte van het fietspad dat in de fase ligt, omgeleid naar het fietspad aan de andere zijde van de Driebergseweg. De omleidingsroutes worden via  borden aangegeven.

Aanwonenden van de Driebergseweg worden door de aannemer benaderd indien er werkzaamheden plaatsvinden voor de uitweg en deze tijdelijk moeilijker kan worden gebruikt.

Flora en Fauna

De berm tussen de rijweg en het fietspad heeft een hoge natuurwaarde en huisvest bijzondere flora. Hierdoor wordt de berm niet gebruikt voor opslag van materialen.