Rijbewijs

U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Of waar u een briefadres heeft. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig.

Na 6 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen of laten bezorgen

Coronavirus

Door de coronacrisis plannen we alleen dringende afspraken in. Maak een afspraak als uw rijbewijs binnen 3 weken verloopt.

Overige klanten vragen we om te wachten met het maken van een afspraak.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Lees het bericht van de RDW over de voorwaarden en uitzonderingen.

Afspraak maken rijbewijs

Lees de informatie hieronder en maak daar uw afspraak:

 • voor een gestolen of verloren rijbewijs
 • om een buitenlands rijbewijs om te wisselen

Kosten

TypeKosten 2020
Rijbewijs aanvragen, vernieuwen of omwisselen€ 40,65
Extra administratiekosten spoedlevering€ 34,10
Gezondheidsverklaring of eigen verklaring€ 37,80

U betaalt deze kosten bij de aanvraag, niet bij het afhalen. U kunt in de publiekshal (bij voorkeur) met pin of contant betalen.

Meenemen

 • uw oude rijbewijs bij vernieuwing of verlenging
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen van de Rijksoverheid(de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn)
 • een geldig identiteitsbewijs bij aanvraag eerste rijbewijs en, als u dat heeft, uw rijbewijs AM (brommerrijbewijs)
 • in sommige gevallen moet u gekeurd worden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW

Let op: Wij adviseren u om uw pasfoto's door een vakfotograaf te laten maken. In het gemeentehuis staat geen pasfotocabine.

U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u:

 • 75 jaar of ouder bent én uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag
 • een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus (categorie C of D) aanvraagt
 • een medische beperking heeft

Op de website van het CBR leest u welke gezondheidsverklaring op u van toepassing is en welke stappen daar bij horen. Een formulier voor de gezondheidsverklaring krijgt u via uw rijschool of koopt u op Mijn CBR(u heeft hiervoor uw DigiD nodig).

Let op: Wachttijden bij het CBR zijn lang. Wij raden u aan om de medische keuring minstens 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te doen.

Gezondheidsverklaring 75+

Bent u 75 jaar oud en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan vult u eerst een gezondheidsverklaring in. Daarna gaat u voor onderzoek naar een arts en soms naar meerdere artsen.

Online

Online gaat het snelst. U gaat hiervoor naar de website van het CBR(u heeft hiervoor uw DigiD nodig).

Op papier

Heeft u liever een gezondheidsverklaring 75+ op papier? U kunt een gezondheidsverklaring 75+ op papier op 2 manieren aanschaffen bij de gemeente.

Tijdelijke afspraak voor 75-plussers: 1 jaar doorrijden met verlopen rijbewijs

Door de drukte bij het CBR komen mensen zonder geldig rijbewijs te zitten. Hiervoor is - sinds 1 december 2019 - een tijdelijke afspraak voor 75-plussers. U kunt dan maximaal 1 jaar door blijven rijden met een verlopen rijbewijs als u:

 • op tijd de aanvraag voor een verlenging heeft ingediend
 • voor de verloopdatum al een gezondheidsverklaring bij het CBR heeft ingediend

Geldigheid van dit verlopen rijbewijs:

 • niet in het buitenland
 • niet als legitimatie zoals uw paspoort of identiteitskaart
 • wel voor de autoverzekering

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid over het verlengen van uw rijbewijs.

Heeft u het rijbewijs snel nodig? U kunt dan een spoedaanvraag doen. Als u het rijbewijs voor 13.30 uur aanvraagt, kunt u het uiterlijk na 2 werkdagen ophalen. U betaalt extra kosten.

U meldt een gestolen of vermist rijbewijs bij de gemeente. U vult een verklaring van diefstal of verlies in en kunt direct een nieuw document aanvragen. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u altijd aangifte bij de politie ter plaatse.

Als u een vermist document terug vindt, dan moet u dit inleveren bij de gemeente.

Afspraak maken verloren of gestolen rijbewijs

Afspraak maken

Spoedafspraak

Bent u al uw identiteitspapieren kwijt? Bel dan telefoonnummer 14 030 tussen 8.30 en 17.00 uur voor het maken van een afspraak.

Als u slaagt voor een rijexamen van een andere categorie, dan vernieuwt u uw bestaande rijbewijs.

Vanaf 16 jaar mag u op een bromfiets rijden. Een bromfietsrijbewijs (AM) is dan verplicht. Als u al een autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A) heeft, is een bromfietsrijbewijs niet nodig.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Lees meer over identiteitsfraude en de kopie-ID appop de website van de Rijksoverheid.

Voor het aanvragen van een rijbewijs moet u:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben of
 • een EU-nationaliteit hebben of
 • in het bezit zijn van één van de volgende verblijfsvergunningen:

  • Type I: regulier bepaalde tijd
  • Type II: regulier onbepaalde tijd
  • Type III: asiel bepaalde tijd
  • Type IV: asiel onbepaalde tijd type EU/EER, gemeenschapsonderdaan

Buitenlands rijbewijs omwisselen / Exchanging a foreign driving licence

Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Het kan zijn dat u een verklaring van rijgeschiktheid nodig heeft. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Afspraak maken omwisselen buitenlands rijbewijs

Let op: Het originele buitenlandse rijbewijs wordt ingenomen. U krijgt een kopie van het ingeleverde rijbewijs mee. Het is niet toegestaan om met een kopie van het rijbewijs te rijden. U rijdt dan zonder geldig rijbewijs.

Militair rijbewijs omwisselen

Een Nederlands militair rijbewijs is buiten het leger niet geldig. Het is daarom noodzakelijk een militair rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands burgerrijbewijs.

 • Heeft u al een burgerrijbewijs? Dan kunt u de categorieën van uw militair rijbewijs over laten zetten op uw burgerrijbewijs.
 • Heeft u een militair rijbewijs? Dan heeft u tot 3 jaar na uw rijexamen de tijd om hem om te wisselen.

Staan de categorieën C, CE, D of DE op uw militair rijbewijs? Dan moet u eerst een Gezondheidsverklaring bij het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR) indienen. Bij deze Gezondheidsverklaring wordt een gedeelte ingevuld door een arbo-arts (het medisch verslag). U krijgt daarna een Verklaring van Geschiktheid van het CBR. Ná het verkrijgen van deze verklaring kunt u uw rijbewijs omwisselen.

Bij uw aanvraag voor omwisseling van uw militair rijbewijs neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • 1 recente pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen van de Rijksoverheid
 • bij rijbewijs categorie C, CE, D of DE: een Verklaring van Geschiktheid van het CBR
 • bij het overzetten van categorieën van uw militaire naar uw burgerrijbewijs neemt u ook dit burgerrijbewijs mee

Let op: Wij adviseren u om uw pasfoto's door een vakfotograaf te laten maken. In het gemeentehuis staat geen pasfotocabine.

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Sinds 1 februari geldt er een overgangsfase tot en met 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk geldig. Dat betekent voor de  RDW-dienstverlening op het gebied van rijbewijzen, typegoedkeuringen en invoeren van voertuigen dat er niets verandert tot eind 2020. Op de website van de RDW leest u alle informatie hierover.

Vanaf 16 jaar mag u op een landbouwvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid rijden. Om op de openbare weg op een tractor te rijden heeft u een tractorrijbewijs nodig. Op eigen wegen en akkers is het rijbewijs niet verplicht.

Had u op 1 juli 2015 een autorijbewijs (rijbewijs B)? Dan krijgt u het tractorrijbewijs automatisch bijgeschreven op uw rijbewijs bij de eerstvolgende vernieuwing.

Meer informatie