Trouwen of partnerschap registreren

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 030 als u in de gemeente Zeist:

 • wilt trouwen
 • een geregistreerd partnerschap wilt aangaan

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan, doet u een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw). U kunt dit schriftelijk, per mail (zeist@zeist.nl) of persoonlijk doorgeven in uw woongemeente of bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap aangaat. De melding doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum of datum van het geregistreerd partnerschap.

Let op: maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19)

In verband met het coronavirus gelden de volgende maatregelen:

 • Bij kleine en gratis huwelijken mogen maximaal 4 getuigen en geen gasten aanwezig zijn.
 • Bij huwelijken in de trouwzaal mogen maximaal 15 personen (inclusief bruidspaar) aanwezig zijn. De grootte van de zaal laat niet meer mensen toe.
 • Bij huwelijken op andere locaties mogen maximaal 30 personen (inclusief bruidspaar) aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat iedereen 1,5 meter afstand houd (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Misschien wordt het maximum aantal aanwezigen op 1 juli verhoogd naar 100, maar dat is nog niet zeker. Hierover neemt de rijksoverheid nog een besluit. Bij een huwelijk in de trouwzaal blijft (ook na 1 juli) 15 het maximaal aantal aanwezige personen (inclusief bruidspaar).

Let op: hieronder staan de kosten die u aan de gemeente betaalt, de zogenaamde leges. Hier zitten de kosten voor de trouwlocatie niet bij, neem daarvoor contact op met de betreffende trouwlocatie. Kijk in de 2e tabel hieronder voor de kosten van het gebruik van de trouwzaal.

Trouwen op algemeen erkende feestdagen is niet mogelijk.

Trouwen
Dag en locatieKosten 2020
(tussen 9.00 en 17.00 uur)
Kosten 2020
(na 17.00 uur)
Maandag t/m vrijdag
Vaste trouwlocatie
€368,40€460,45
Zaterdag
Vaste trouwlocatie
€433,80€542,30
Zondag
Vaste trouwlocatie
€723,05niet mogelijk
Maandag t/m vrijdag
Trouwlocatie eigen keuze
€552,55€690,65
Zaterdag
Trouwlocatie eigen keuze
€650,75€813,40
Zondag
Trouwlocatie eigen keuze
€1.084,50niet mogelijk
Gebruik trouwzaal
Maandag t/m vrijdagZaterdag en zondag
€ 200,00€ 250,00
Gratis of eenvoudig trouwen of partnerschap
CeremonieDagKosten 2020
GratisMaandagochtend 10.30 of 11.00 uur€ 0,00
EenvoudigWoensdagochtend 10.30 of 11.00 uur€ 159,10
Eventuele benodigdheden huwelijk of partnerschap
TypeKosten 2020
Uittreksel register Burgerlijke Stand€ 13,80
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 24,30
Trouwboekje of partnerschapsboekje (of duplicaat)€ 38,95
Inlichtingen uit de Burgerlijke Stand€ 36,30
Getuige verzorgd door de gemeente (per kwartier)€ 19,80
Omzetten partnerschap naar huwelijk
DagLocatieKosten 2020
Maandag t/m vrijdagSpreekkamer€ 81,10
Maandag t/m vrijdagTrouwlocatie€ 368,40
ZaterdagTrouwlocatie€ 433,80
Zondag tussen 12.00 en 17.00 uurTrouwlocatie€ 723,05

Gratis

U kunt gratis trouwen op maandagochtend om 10.30 en om 11.00 uur:

 • als één van de twee toekomstig partners een inwoner is van de gemeente Zeist
 • de ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie maximaal 10 minuten)
 • het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer op het gemeentehuis
 • het gezelschap bestaat uit maximaal 10 personen (inclusief bruidspaar en getuigen)

Eenvoudig

U kunt eenvoudig trouwen op woensdagochtend om 10.30 en om 11.00 uur tegen een gereduceerd tarief:

 • de ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie maximaal 10 minuten)
 • het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer op het gemeentehuis
 • het gezelschap bestaat uit maximaal 10 personen (inclusief bruidspaar en getuigen)

Het kenbaar maken van uw huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw) regelt u schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 030.

Na ontvangst van uw melding zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

In Zeist werken we op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

U neemt of stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs van u beiden
 • Een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)
 • Het ingevulde formulier

melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand u trouwt.

Let op: dit geldt niet voor een gratis huwelijk of partnerschap.

U mag minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen meenemen per bruidspaar. Getuigen aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voor uw huwelijk of partnerschap. Hierbij moet een kopie identiteitsbewijs van de getuigen worden overlegd.

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren. De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft.

Meer informatie op de website Rijksoverheid.nl.