Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan in de gemeente Zeist moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan, doet u een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw). U kunt dit schriftelijk, per mail (zeist@zeist.nl) of persoonlijk doorgeven in uw woongemeente of bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap aangaat. De melding doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum of datum van het geregistreerd partnerschap.

Let op: hieronder staan de kosten die u aan de gemeente betaalt, de zogenaamde leges. Hier zitten de kosten voor de trouwlocatie niet bij, neem daarvoor contact op met de betreffende trouwlocatie. Kijk in de 2e tabel hieronder voor de kosten van het gebruik van de trouwzaal.

Trouwen op algemeen erkende feestdagen is niet mogelijk.

Dag en locatieTarief 2019
(tussen 9.00 en 17.00 uur)
Tarief 2019
(na 17.00 uur)
Maandag t/m vrijdag
Vaste trouwlocatie
€ 356,60€ 445,75
Zaterdag
Vaste trouwlocatie
€ 419,95€ 524,95
Zondag
Vaste trouwlocatie
€ 699,95
(op zondag alleen mogelijk tussen 12.00 - 17.00 uur)
niet mogelijk
Maandag t/m vrijdag
Trouwlocatie eigen keuze
€ 534,90€ 668,60
Zaterdag
Trouwlocatie eigen keuze
€ 629,95€ 787,40
Zondag
Trouwlocatie eigen keuze
€ 1.049,85
(op zondag alleen mogelijk tussen 12.00 - 17.00 uur)
niet mogelijk
Gebruik trouwzaal
Maandag t/m vrijdagZaterdag en zondag
€ 200,00€ 250,00
Gratis of eenvoudig trouwen of partnerschap
CeremonieDagTarief 2019
GratisMaandagochtend 10.30 of 11.00 uur€ 0,00
EenvoudigWoensdagochtend 10.30 of 11.00 uur€ 154,00
Eventuele benodigdheden huwelijk of partnerschap
TypeTarief 2019
Uittreksel register Burgerlijke Stand€ 13,40
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 23,60
Trouwboekje of partnerschapsboekje (of duplicaat)€ 37,70
Inlichtingen uit de Burgerlijke Stand€ 35,10
Getuige verzorgd door de gemeente (per kwartier)€ 19,15
Omzetten partnerschap naar huwelijk
DagLocatieTarief 2019
Maandag t/m vrijdagSpreekkamer€ 78,50
Maandag t/m vrijdagTrouwlocatie€ 356,60
ZaterdagTrouwlocatie€ 419,95
Zondag tussen 12.00 en17.00 uurTrouwlocatie€ 699,95

Gratis

U kunt gratis trouwen op maandagochtend om 10.30 en om 11.00 uur:

  • als één van de twee toekomstig partners een inwoner is van de gemeente Zeist
  • de ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie maximaal 10 minuten)
  • het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer op het gemeentehuis
  • het gezelschap bestaat uit maximaal 10 personen (incl. bruidspaar en getuigen)

Eenvoudig

U kunt eenvoudig trouwen op woensdagochtend om 10.30 en om 11.00 uur tegen een gereduceerd tarief:

  • de ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie maximaal 10 minuten)
  • het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer op het gemeentehuis
  • het gezelschap bestaat uit maximaal 10 personen (incl. bruidspaar en getuigen)

Het kenbaar maken van uw huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw) regelt u schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 030.

Na ontvangst van uw melding zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

In Zeist werken we op afspraak. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

U neemt of stuurt de volgende bijlagen mee:

  • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs van u beiden
  • Een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)
  • Het ingevulde formulier

melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand u trouwt.

Let op: dit geldt niet voor een gratis huwelijk of partnerschap.

U mag minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen meenemen per bruidspaar. Getuigen aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voor uw huwelijk of partnerschap. Hierbij moet een kopie identiteitsbewijs van de getuigen worden overlegd.

Automatisch trouwen in gemeenschap van goederen is sinds 1 januari 2018 verleden tijd. In de nieuwe regeling wordt beperkte gemeenschap van goederen de standaard, wat betekent dat het vermogen dat u tijdens het huwelijk samen opbouwt, gemeenschappelijk wordt. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk vallen daar niet onder. Wat de nieuwe wet nog meer voor u betekent leest u op Rijksoverheid.nl.

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren. De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft.

Meer informatie op de website Rijksoverheid.nl.

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren