Laat deze site aan u voorlezen Lees voor

Bekendmakingen

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Alle bekendmakingen vindt u op de website Overheid.nl. De meest recente bekendmakingen kunt u hieronder per thema inzien.

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Op de website Over uw buurt | Overheid kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Aanmelden bij overuwbuurt.overheid.nl

Bekendmakingen op kaart

Bekendmakingen worden gedurende 6 weken op een kaart getoond. bekendmakingen op kaart

Zoeken

Besluit 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie en – Verordening (herijking 2016)

  1. De 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA01 conform de artikelen 1.2.1 tot en met1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen.
  2. De vastgestelde 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) treedt op 10 januari 2019 in werking.

Meer informatie kunt u vinden op: