Aangepaste dienstverlening gemeente

Door de nieuwe maatregelen rond het coronavirus werken onze medewerkers zo veel mogelijk thuis en is het gemeentehuis grotendeels gesloten.

Let op: wij verzoeken u om niet naar het gemeentehuis te komen wanneer u hoest of griepverschijnselen heeft.

Publieksbalies

De publieksbalies zijn op werkdagen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn wij alleen op afspraak geopend voor ouderen en mensen met een verhoogd risico om besmet te raken met het coronavirus.

We werken uitsluitend op afspraak en alleen voor de volgende spoedproducten:

  • aanvragen paspoorten die aflopen voor 26 april
  • aanvragen identiteitskaarten die aflopen voor 26 april
  • aanvragen rijbewijzen die aflopen voor 26 april
  • geboorte- en overlijdensaangiften
  • vestiging vanuit en naar het buitenland
  • attestatie de vita

Voor deze spoedzaken kunt u online of telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.

Heeft u de afgelopen weken een aanvraag gedaan en wilt u het document afhalen dan kunt u via de website een afspraak maken.

Voor huwelijken geldt tot en met 28 april dat er maximaal 4 getuigen bij aanwezig mogen zijn. De afstand tussen de gasten moet 1,5 meter zijn. Dit kost het minimumtarief 159,10 euro.

Na 28 april blijft de regel van 1,5 meter afstand gelden. Daarnaast geldt:

  • Bij kleine en gratis huwelijken mogen maximaal 4 getuigen en geen gasten aanwezig zijn.
  • Bij huwelijken in de trouwzaal mogen maximaal 15 personen (inclusief bruidspaar) aanwezig zijn. De grootte van de zaal laat niet meer mensen toe.
  • Bij huwelijken op andere locaties mogen maximaal 30 personen (inclusief bruidspaar) aanwezig zijn.

Na 28 april gelden de reguliere tarieven.

Bij uitvaarten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw uitvaartondernemer.

Medewerkers van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) blijven de container(s) legen volgens het reguliere inzamelschema. RMN vraagt wel aan u om ruime afstand van hun medewerkers te houden. Ook het recyclingstation in onze gemeente (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide) blijft vooralsnog open. Het hek sluit om 15.00 uur voor nieuwe bezoekers; uitladen kan gewoon tot 16.00 uur. Het is tijdelijk niet mogelijk om een aanhangwagen te lenen om daarmee grofvuil weg te brengen.

Op de website van de RMN over het coronavirus leest u meer informatie over de maatregelen die zij nemen.

Alle wijkspreekuren van het Sociaal Team zijn tot nader order afgelast. Met vragen over de WMO kunt u elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur bellen met telefoonnummer 030 698 7222. U kunt hier uw zorgvraag melden of overleggen over uw situatie of dat van een familielid. U kunt ook mailen: infosociaalteam@zeist.nl.

Zorgaanbieders volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er beperkte dienstverlening is of dat locaties gesloten zijn. Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder. U kunt uw vraag ook altijd stellen aan het Sociaal Team via bovenstaande contactgegevens.

Kijk op de website van Vrijwilligerscentrale Zeist voor verschillende mogelijkheden voor hulp.

Het inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Koppeling is gesloten voor bezoek. Ook zijn alle wijkspreekuren afgelast. Het CJG is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 030 82 00 227. U kunt uw vraag ook mailen naar info@cjgzeist.nl.  Kijk voor meer informatie op de website van het CJG.

De studiezaal van het gemeentearchief is tijdelijk gesloten. Daarom kunt u momenteel geen stukken aanvragen.

Wilt u een stuk aanvragen voor een moment later dit jaar, neem dan contact met ons op via de e-mail gemeentearchief@zeist.nl.

Op afstand kan veel werk doorgaan, maar de fysieke ontmoeting is niet mogelijk. De politiek vergadert niet regulier en de prioriteit, ook bij onze samenwerkingspartners, gaat uit naar inzet met de mensen die kunnen werken, op de primaire processen, waaronder de crisisorganisatie.

Het is van belang om inzicht te houden in alle werkzaamheden en activiteiten. Ook zijn er gevolgen voor het reguliere werk. Wekelijks ontvangt de Raad een voortgangswerkbrief die zich richt op het effect van het reguliere werk en wat we in specifieke situaties doen.

Deze documenten kunt u vinden in ons Raadsinformatiesysteem.