Handhaving maatregelen corona

1,5 meter afstand houden is de norm

De meeste mensen in onze gemeente nemen de maatregelen om voldoende afstand te houden zeer serieus. Zij houden zich aan de basisregel om minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Toch blijkt het helaas nodig om erop toe te zien dat iedereen zich hier aan houdt. Met als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

ongewenste situatie melden

Handhaving

Voldoende afstand houden is heel belangrijk. Voldoende afstand houden is ook verplicht. Onze BOA's en de politie handhaven daarom streng hierop. Boetes kunnen oplopen tot € 400,- voor particulieren en € 4.000,- (of zelfs sluiting) voor winkels.

Dit kunt u zelf doen

 • Houd u aan de maatregelen. Houd 1,5 meter afstand!
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
 • Spreek elkaar aan als iemand onvoldoende afstand houdt.
 • Geef signalen over overlast en samenscholing door per e-email via zeist@zeist.nl of telefonisch:

  • Bel 14 030 - op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur
  • Bel 0900 88 44 - buiten kantoortijden

Groepsvorming: wat mag wel en wat mag niet?

Er zijn regels voor groepen om te voorkomen dat veel mensen besmet raken met het coronavirus. Door die regels blijft het dagelijks leven mogelijk én ze voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.

Meer ruimte openbaar leven door afstand houden

Volgens de noodverordening mag een gemeente plekken aanwijzen waar geen groepen of samenscholingen mogen ontstaan. De gemeente Zeist heeft zulke plekken niet aangewezen.

 • We houden toezicht, spreken mensen aan die zich niet aan de maatregelen houden en handhaven waar nodig.
 • We zijn in deze tijden veel zichtbaarder in de buitenruimte. ‘We’ zijn: boa’s, politie, jongerenwerk, wijkmanagers en andere partners.
 • We brengen hotspots in beeld. Denk aan sportvelden, bepaalde wijken, schoolpleinen, het hertenkamp.
 • We houden ook toezicht op bijvoorbeeld winkels: we rekenen erop dat de ondernemers meewerken.

Per 15 juli 2020 is de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht in werking getreden. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De noodverordening heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening aan onderwijs, openbaar vervoer en het gebruik van mondkapjes in het overig personenvervoer, alsmede toegang tot verpleeghuizen en woonvormen voor ouderenzorg.

De basisregels blijven van kracht:

 • handen wassen,
 • anderhalve meter afstand houden,
 • drukte vermijden, en
 • thuisblijven bij klachten.

Noodverordening 15 juli en aanwijzingsbesluiten COVID-19

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren