Handhaving maatregelen corona

1,5 meter afstand houden is de norm

De meeste mensen in onze gemeente nemen de maatregelen om voldoende afstand te houden zeer serieus. Zij houden zich aan de richtlijn om in de buitenruimte en in winkels minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Toch blijkt het helaas nodig om erop toe te zien dat iedereen zich hier aan houdt. Met als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

ongewenste situatie melden

Handhaving

Voldoende afstand houden is heel belangrijk. Voldoende afstand houden is ook verplicht. Onze BOA's en de politie handhaven daarom streng hierop. Boetes kunnen oplopen tot € 400,- voor particulieren en € 4.000,- (of zelfs sluiting) voor winkels.

Dit kunt u zelf doen

 • Houd u aan de maatregelen. Houd 1,5 meter afstand!
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
 • Spreek elkaar aan als iemand onvoldoende afstand houdt.
 • Geef signalen over overlast en samenscholing door:

  • op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur

  • buiten kantoortijden

   • telefonisch via telefoonnummer 0900 88 44

Groepsvorming: wat mag wel en wat mag niet

Er zijn regels voor groepen om te voorkomen dat veel mensen besmet raken met het coronavirus. Door die regels blijft het dagelijks leven mogelijk én ze voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.

Veelgestelde vragen over groepsvorming en samenkomsten

Volgens de noodverordening mag een gemeente plekken aanwijzen waar geen groepen of samenscholingen mogen ontstaan. De gemeente Zeist heeft niet zulke plekken aangewezen.

Per 1 juni worden in Nederland enkele maatregelen versoepeld. Vanaf die datum zijn samenkomsten van maximaal 30 personen (die plaatsvinden in een gebouw) op veel plekken weer toegestaan. Nog steeds geldt: 1,5 meter afstand houden. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje 'Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht' hieronder.

 • We houden toezicht, spreken mensen aan die zich niet aan de maatregelen houden en handhaven waar nodig.
 • We zijn in deze tijden veel zichtbaarder in de buitenruimte. ‘We’ zijn: boa’s, politie, jongerenwerk, wijkmanagers en andere partners.
 • We brengen hotspots in beeld. Denk aan sportvelden, bepaalde wijken, schoolpleinen, het hertenkamp.
 • We houden ook toezicht op bijvoorbeeld winkels: we rekenen erop dat de ondernemers meewerken.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die met ingang van 1 juni 2020 in werking treedt.

In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Ook heeft de voorzitter op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen.

Lees de toelichting, de nieuwe verordening en de geldende aanwijzingsbesluiten  in het nieuwsbericht van de Veiligheidsregio Utrecht

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren