Nieuws coronavirus

Hier vindt u een actueel overzicht van het laatste nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus in de gemeente Zeist.

Noodverordening 1 juli

1 juli, 9.30 uur

Per 1 juli treedt de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht in werking. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De noodverordening heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening nog aan het openbaar vervoer, zogenoemde 'kuchschermen' en het gebruik van mondkapjes.

De basisregels blijven van kracht:

 • handen wassen,
 • anderhalve meter afstand houden,
 • drukte vermijden, en
 • thuisblijven bij klachten.

Noodverordening 1 juli en aanwijzingsbesluiten COVID-19

25 juni, 9.30 uur

Het kabinet heeft op woensdagavond 24 juni aangekondigd dat de coronamaatregelen per 1 juli opnieuw versoepeld worden. We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden. Nog steeds is het van groot belang om alert en waakzaam te blijven. Zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per 1 juli. De complete en uitgebreide informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wijzigingen per 1 juli

 • 1,5 meter afstand blijft de basisregel, binnen en buiten.

Binnen

 • Binnen geldt een maximum van 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen.
 • Meer dan 100 personen zijn toegestaan onder voorwaarden.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere plekken met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Buiten geldt een maximum van 250 personen.
 • Meer dan 250 mensen zijn onder voorwaarden toegestaan op plekken met vaste zitplaatsen.
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Onder voorwaarden geldt er geen maximumaantal personen.
 • In dierentuinen, pretparken en andere plekken met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximumaantal personen.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • Voor taxi’s, personenbusjes of touringcars is een reservering en gezondheidscheck vooraf verplicht. Ook hier is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • In de auto (of ander privévervoer) wordt een mondkapje geadviseerd, wanneer meerdere mensen in 1 auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
 • In sommige situaties is de 1,5 afstandsregel niet mogelijk en mag deze tijdelijk worden losgelaten.

Verdere versoepelingen

 • Sauna’s en wellness centra, coffeeshops, casino’s mogen weer open. Ook sekswerkers mogen weer aan het werk.
 • Alle binnensporten en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportscholen mogen weer open.
 • Sportkantines met bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
 • In het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.
 • Evenementen als kermissen en braderieën worden onder voorwaarden weer mogelijk. Grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen ook, maar daarvoor moeten wel eerst vergunningen worden afgegeven.

Discotheken en nachtclubs kunnen op termijn open, als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

9 juni, 14.55 uur

Sportverenigingen, culturele instellingen en winkelcentra in de gemeente Zeist hebben het zwaar door de coronacrisis. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen deze partijen waar mogelijk door de crisis heen helpen, via een financieel steunpakket. Het gaat om een pakket van 995.000 euro. Ondernemers krijgen de helft van de precariobelasting dit jaar kwijtgescholden. Ook krijgen winkelgebieden subsidie.

Lees meer over het steunpakket voor sport en cultuur

2 juni, 17.50 uur 

We kunnen terugkijken op een goed verloop van de opening van de horeca op Tweede Pinksterdag. Mooi weer, goede sfeer en vrolijke mensen op terrassen. Het zag er in de hele gemeente Zeist gezellig uit.

Een rondgang in het Pinksterweekeinde door zowel de medewerkers van het Ondernemersplein als de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) leerde dat de horeca de zaken goed op orde heeft. Gezellig én veilig. Het gemeentebestuur van Zeist deelt daarom een groot compliment uit aan de horecaondernemers en het publiek.

26 mei, 15.40 uur

Vanaf donderdag 28 mei staan ook de non-food kramen weer op de markt in Zeist. Non-food zijn dingen die je niet kunt eten, zoals bloemen en kleren. De markt op donderdag en zaterdag heeft nog wel een aangepaste opstelling:

 • de kramen met non-foodproducten staan op het Emmaplein;
 • de kramen met etenswaren staan op het Marktplein (de Voorheuvel).

Met deze indeling kan iedereen zich aan de afstand van 1,5 meter houden. Aan bezoekers wordt gevraagd om gericht boodschappen te doen. Bekijk daarom vooraf de plattegronden van de donderdag- en zaterdagmarkt. Het opeten van voedsel op de markt is niet toegestaan.

Regels op de markt

 • houd 1,5 meter afstand
 • betaal contactloos
 • vermijd drukte

Terugblik

Op 23 maart werd de markt in Zeist gesloten, omdat veel mensen zich niet hielden aan de vereiste afstand van 1,5 meter. De situatie was te druk en onveilig. Op 30 april ging de markt weer open, maar alleen voor kramen met voedsel èn met veel meer afstand tussen de kramen.

12 mei, 14.30 uur

Vandaag zijn de betrokken partijen tot overeenstemming gekomen over het opstarten van georganiseerde buitensport voor volwassen op een verantwoorde manier in de gemeente Zeist. Het gaat om de volgende activiteiten in de buitenlucht voor personen van 18 jaar en ouder:

 1. sporten
 2. scouting
 3. bewegen

Aanbieders van zo'n activiteit (vereniging of professional) moeten hiervoor eerst via een digitaal formulier toestemming aanvragen bij de gemeente Zeist.

Formulier aanvragen toestemming

Regels voor sportactiviteiten

De regels voor georganiseerd sporten in de buitenlucht:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Volwassen en jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Want zij hebben een hogere kans op besmetting.
 • Wedstrijden of competities zijn niet toegestaan, toeschouwers ook niet.
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten. Dit betekent dat sporters zich thuis moeten omkleden en na afloop thuis moeten douchen.
 • Bij sporten waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt moet de manier van trainen worden aangepast.
 • Volg de instructies op van de aanbieder van uw sport of beweegactiviteit.

8 mei, 13.50 uur

Winkels in onze gemeente mogen tijdelijk langer open zondag: van 10.00 tot 19.00 uur. Dit gaat per direct in en geldt tot 1 september. Zo zijn er meer mogelijkheden om te winkelen waardoor het op andere dagen rustiger is. Winkels mogen zelf beslissen of ze op zondag opengaan. Houd u aan de maatregelen. Blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.

17 april, 16.33 uur

Wist u dat er 25% meer afval wordt aangeboden in onze gemeente? Dat komt omdat veel mensen die nu thuis zijn, hun huis gaan opruimen. En dat zorgt voor veel meer afval. De medewerkers van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) doen wat ze kunnen om al het afval op te halen en af te voeren. Dankzij hun werk blijft onze gemeente schoon.

Helaas zien we dat er ook veel afval en grofvuil naast de containers wordt gezet. Dit is verboden, doe dit dus niet! Het zou fijn zijn als iedereen een handje helpt om de omgeving schoon te houden. Kijk dus of u uw spullen nog even thuis kunt bewaren. Breng alleen dingen weg als het echt niet anders kan.

Lees meer over de drukte bij RMN en hun maatregelen.

8 april, 16.00 uur

De periode van waarschuwen is voorbij. Met ingang van woensdag 8 april delen de politie en de gemeentelijke handhavers direct boetes uit aan iedereen die de maatregelen rond het coronavirus (COVID- 19) negeert. In het bijzonder de 1,5 meter afstand bewaren.

Lees verder over het direct uitdelen van boetes

6 april, 9.30 uur

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Vanaf maandag 6 april 2020, 9.00 uur kunnen werkgevers hun aanvraag indienen. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV.

Meer informatie over indienen NOW-aanvraag

Overzicht belangrijkste regelingen ondernemers

25 maart, 9.00 uur

Lees hier het persoonlijk bericht van burgemeester Koos Janssen over de coronacrisis. Dit bericht staat ook in de nieuwsbode van woensdag 25 maart.

Burgemeester Koos Janssen thuis aan het werk zittend aan de eettafel achter een laptop

Informatie van het RIVM

Het RIVM houdt het aantal besmettingen in Nederland bij en adviseert over maatregelen. Bekijk de volgende informatie: