Onderwijs en kinderopvang in Zeist

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus waren alle scholen en kinderopvangcentra sinds 16 maart gesloten. Veel maatregelen worden verlengd, maar er komt voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

  • Sinds11 mei zijn kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs aangepast geopend.
  • Vanaf 2 juni gaat het voortgezet (speciaal) onderwijs aangepast open.
  • Vanaf 8 juni gaan het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang weer helemaal open.
  • Vanaf 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en universiteiten) beperkt starten.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Noodopvang in Zeist

Tot en met zondag 7 juni blijven de regels rondom noodopvang van kracht, zoals deze al sinds medio maart gelden. De scholen zijn onder schooltijd verantwoordelijk voor de noodopvang, de kinderopvangorganisaties voor de naschoolse opvang. Scholen, kinderopvangorganisatie en ouders stemmen in overleg de noodopvang af voor vakantie en feestdagen.

Indien dat niet binnen de bestaande afspraken mogelijk is, bemiddeld de gemeente naar een passende oplossing voor noodopvang. Gemeenten blijven verantwoordelijke voor het organiseren van avondopvang, nachtopvang en weekendopvang. Ouders kunnen contact opnemen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

De basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op school en de BSO terecht. De noodopvang overdag stopt. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni alleen voor ouders open die in de zorg werken.

Kinderen in kwetsbare thuissituaties

Wanneer er vragen zijn over kinderen in kwetsbare thuissituaties, kunt u contact opnemen met het CJG via info@cjgzeist.nl of 030 8200 227.

Wanneer u vragen heeft over veiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling kunt u contact opnemen met het CJG en ook met Veilig Thuis via 0800 2000 (gratis).

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren