Steunpakket voor sport en cultuur

Sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Zeist hebben het zwaar door de coronacrisis. Deze organisaties zijn zeer belangrijk voor onze samenleving. Onze gemeente wil ze daarom - waar mogelijk – door de crisis heen helpen. Voor deze financiële steun is er bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Als dat geld op is, stopt het steunpakket.

De steun voor organisaties kan bestaan uit één of meer van de volgende elementen:

 • Een gift van maximaal €5000,-,
 • Een renteloze lening van maximaal €15.000,-, of een combinatie met
 • Het kwijtschelden van gemeentelijke facturen, tot in totaal een maximum van €15.000,-.

De vorm van de gemeentelijk ondersteuning is steeds maatwerk. Als er meer steun nodig is dan hierboven genoemd, dan gaan we met de organisatie in gesprek en komt er een zwaarder traject. Het college van burgemeester en wethouders beslist in die gevallen of en hoe de organisatie wordt geholpen.

Het steunpakket is met name bedoeld voor organisaties in de sectoren sport en cultuur. Om in aanmerking te komen, moet de aanvragende organisatie aan een paar voorwaarden voldoen:

 • De organisatie is actief in onze gemeente en mag geen winstdoelstelling hebben.
 • De steun is bedoeld voor extra kosten of minder opbrengsten die door Corona zijn veroorzaakt. De schade moet hoger zijn dan €2.000,-.
 • De organisatie moet een beroep hebben gedaan op steunmogelijkheden, zoals aangeboden door het Rijk of andere partijen.
 • De organisatie moet, mede door het steunpakket, een reëel perspectief hebben op het overleven van deze crisis. We beoordelen dat op basis van enkele financiële criteria.

Een aanvraag indienen

Indien uw organisatie nog geen aanvraag heeft ingediend voor andere (landelijke) steunmogelijkheden, doet u dat dan eerst. Een aanvraag indienen voor het gemeentelijk steunpakket kan via het onderstaande formulier. De termijn om een aanvraag in te dienen is verlengd tot en met 30 september.

steun aanvragen

In het aanvraagformulier wordt u gevraagd naar enkele financiële gegevens van uw organisatie. U kunt onderstaande informatie daarom alvast verzamelen voordat u aan uw aanvraag begint. U kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.

In het formulier moet u onder andere de volgende vragen beantwoorden:

 • Heeft u een subsidiebeschikking voor 2020 ontvangen?
 • Heeft u in 2020 facturen ontvangen van de gemeente of verwacht u deze dit jaar nog te ontvangen?
 • Upload een berekening van de financiële gevolgen van corona voor uw organisatie.

Daarnaast vragen wij u over de jaren 2017 tot en met 2019 [of seizoenen 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019] de volgende financiële gegevens aan te leveren:

 • Stand liquide middelen eind van het jaar/seizoen inclusief uploaden van kopie bankafschrift waarop deze is af te lezen
 • Ledenaantal eind van het jaar/seizoen
 • Inkomsten per jaar/seizoen
 • Uitgaven per jaar/seizoen

Tenslotte vragen wij u voor 2020 of seizoen 2019/2020 bovenstaande standen per 1 juni aan te leveren. En de geschatte inkomsten en uitgaven voor heel 2020 of het gehele seizoen 2019/2020 op te geven.

Aanvragers krijgen binnen 6 weken van ons per post een beslissing op uw aanvraag. Dat kan mogelijk langer duren als we nadere informatie van de aanvrager nodig hebben of als een organisatie meer steun vraagt dan ons steunpakket standaard biedt.

We beseffen dat aanvragers in deze ongekende tijden behoefte hebben aan een snelle beslissing op een aanvraag. Daar doen we ons uiterste best voor, we willen deze belangrijke organisaties graag door de crisis heen helpen. Tegelijk hebben we waarschijnlijk te maken met veel aanvragen in relatief korte tijd, waardoor we mogelijk die 6 weken echt nodig hebben. We hopen op begrip hiervoor.

In de tussentijd wensen we alle organisaties het doorzettingsvermogen en de creativiteit, die kan helpen om deze tijd het hoofd te bieden.

Deze steunmogelijkheden vanuit de rijksoverheid zijn beschikbaar. Deze lijst is in ontwikkeling, dus is mogelijk niet volledig. Niet elke mogelijkheid is van toepassing op elke organisatie.

Ook zijn er nog steunmogelijkheden die niet aangevraagd hoeven te worden. En er zijn mogelijkheden die nog niet aangevraagd kunnen worden, omdat ze nog in ontwikkeling zijn, zoals:

 • Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie door Rijksoverheid
 • Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen door Rijksoverheid
 • Overbruggingsregeling door de Provincie Utrecht

Heeft u vragen over het gemeentelijk steunpakket? Neemt u dan contact op met ons per telefoon via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl, met als onderwerp ‘steunpakket’.