Dag van de Democratie: In vrijheid je stem laten horen

Op 15 september 2017 werd de Internationale Dag van de Democratie gevierd. De Dag is in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Nederland werd deze dag gevierd en wel op 9 september 2017. Dit jaar gingen Raadsleden in groepjes de wijken in.

Austerlitz

In Austerlitz zijn we samen van deur tot deur gegaan, omdat begrijpelijk met alle regen, er maar weinig mensen op het dorpsplein waren. We zijn overal hartelijk ontvangen, kregen zelfs koffie aangeboden, en het voelde alsof mensen het echt leuk vonden met gemeenteraadsleden in gesprek te zijn. Een mooie uitspraak: "Ik ben heel blij dat er opgeschreven wordt wat ik aan wens heb, dat geeft mij vertrouwen".

Iedereen is verantwoordelijk

Terug op het gemeentehuis ontvingen de raadsleden een selectie van actieve, betrokken inwoners. Raadslid Carlo Fiscalini en burgemeester Koos Janssen gaven een korte inleiding aan de genodigden. Vervolgens nam actief inwoonster van Zeist, Jitske Tiemersma het woord over. Jitske ziet heel veel mogelijkheden voor burgers om actief te zijn en initiatieven te ondernemen. Elkaar informeren en betrekken is daarbij de sleutel voor succes. Als er een kloof is tussen inwoners en bestuur dan de verantwoordelijkheid van beide partijen om daar iets aan te doen. Aan de hand van stellingen werd daarna onderling en gezamenlijk gesproken over het nog beter later functioneren van de lokale democratie.

Vrijheid om te praten en te luisteren

Uiteindelijk verwoordde Hatem, de fotograaf, de essentie van de dag: “Ik kom uit Aleppo in Syrië. Democratie is kunnen en mogen praten en luisteren, mijn land is kapot gemaakt omdat we dat niet meer (kunnen) doen. Daarom ben ik zo blij om hier te zijn en dat ik zo veel mensen zie praten en naar elkaar luisteren.” 

Impressie van de Dag van de Democratie

Gedicht - stemhokje

Voor 9 september en alle andere Dagen van de Democratie

In al die voorafgaande weken passeren

al die partijen en al die personen

in al die kranten en op al die zenders

waaruit ik in alle vrijheid kiezen mag

en voor het stemlokaal staan geen soldaten

Op het stembureau verscheurt niemand

mijn oproepkaart of mijn identiteitsbewijs

Ik mag in mijn eentje het stemhokje in

En ik open het stembiljet waarop inderdaad

ook al die partijen en personen staan

Er is niemand anders dan ikzelf

die mijn rode potlood vasthoudt

en niemand controleert mijn keuze

voor ik het stembiljet in de bus deponeer

Mijn stem wordt niet weggegooid

mijn stem telt mee

 

Henjo Hekman, Stadsdichter Zeist

Dag van de Democratie 2018

In 2018 wordt de Dag van de Democratie (mede) georganiseerd door de Jongerenraad. Zo draagt de gemeenteraad niet alleen de organisatie van de dag over maar ook het gesprek over de waarde en noodzaak van democratie.

Geef uw wens voor de democratie in Zeist door...

U kunt uw wens mailen naar zeist@zeist.nl of in het reactieforum plaatsen.

Reactieforum

  • Het reactieforum is openbaar toegankelijk. In principe kan dus iedereen uw reactie lezen.
  • Uw e-mailadres wordt niet getoond op de webpagina en is alleen bekend bij de webredactie.
  • Reacties met ongepast taalgebruik zullen worden verwijderd.