Nieuws

Goede wegen en fietspaden, dat vindt de gemeente belangrijk. De verbetering van wegen en (fiets)paden draagt bij aan een goede bereikbaarheid, verbetering van de doorstroming en de veiligheid voor verkeersdeelnemers. Bovendien stimuleren kwalitatief goede fietspaden het fietsen en dat is gezond. Ook...

Lees verder

De gebiedsvisie voor het gebied rond de Utrechtseweg Noord is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt voorgelegd aan de raad. Een groep van 45 belanghebbenden en andere geïnteresseerden uit de samenleving heeft zich voor het opstellen van de visie gebogen over de vraag:...

Lees verder

Afgelopen zaterdag 14 oktober 2017 werd op het Franse Kamp in Austerlitz een open dag georganiseerd. Er kwamen honderden enthousiaste belangstellenden op af. Archeologen zijn op het Franse Kamp bezig met opgravingen, daarbij worden restanten van een enorm legerkamp van Napoleon bloot gelegd....

Lees verder

Feest in en om moskee De Clomp

woensdag 18 oktober 2017

Buurtbewoners, moskeebezoekers, kerkgangers en andere geïnteresseerden. Samen vierden ze een feestje afgelopen vrijdag 29 september 2017. Voor de zomer startte de moskee een mooi initiatief; het plaatsen van moestuinbakken (met kruiden en groenten) achter en op het daarvoor geschikte dak van de...

Lees verder

Heeft u een goed idee om de mentale weerbaarheid van Zeistenaren, jong of oud, te versterken? Dan nodigt de gemeente Zeist u uit om deel te nemen aan een prijsvraag.

Lees verder

“Waar het om draait is de inclusieve samenleving.” Meedoen faciliteert dat mensen de verbinding aangaan met elkaar. Dat ze om zich heen kijken: wie zijn mijn buren, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ook zoeken zij mensen op.

Lees verder

“Geld dat we snel kunnen inzetten, om échte oplossingen te kunnen bieden aan inwoners die te veel problemen tegelijk voor de kiezen krijgen.” Dat is de essentie van het 'doorbraakbudget'.

Lees verder

Samen verder Den Dolder

maandag 16 oktober 2017

Bij inwoners in en rondom Den Dolder zijn er veel zorgen en vragen over de veiligheid. De gemeente en Aventurijn-Altrecht begrijpen deze gevoelens. Wij vinden het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Op deze gezamenlijke website vindt u alle beschikbare informatie over...

Lees verder

De verschillende bijeenkomsten in Den Dolder en Huis ter Heide die vanavond gepland staan in het kader van de week van de veiligheid gaan niet door. Het gaat om 2 bijeenkomsten en een workshop.

Lees verder

Enquête over Lokale Democratie

maandag 9 oktober 2017

Wilt u helpen bij het vormen van een beeld van de lokale democratie, door een ‘foto’ te maken van de lokale democratie op dit moment? Vul dan onze enquête in. Een goed beeld ontstaat door te horen hoe u de formele democratie, college- en raadsbesluitvorming en gemeenteraadsverkiezingen ziet en...

Lees verder