Nieuws

Het is al langere tijd warm en droog en daar passen we ons groenonderhoud op aan. Zo maaien we op dit moment geen gazons en zetten we volop in op water geven.

Lees verder

We hebben te maken met hoge temperaturen en aanhoudende droogte en dat betekent veel voor mens, dier en natuur. We doen er als gemeente alles aan om de effecten te beperken maar we staan voor een grote opgave. En de gemeente kan uw hulp daarbij goed gebruiken; wat kunt u doen?

Lees verder

De gemeenteraad heeft 10 juli het college gevraagd niet langer tien euro in rekening te brengen bij inwoners die grofvuil laten ophalen. Omdat eerst een verordening moet worden aangepast, kan de RMN pas na 11 september of 9 oktober stoppen met het innen van het tientje.

Lees verder

Samen Duurzaam Zeist heeft 200.000 euro gekregen voor het uitvoeren van 22 projecten. Al deze projecten dragen bij aan de doelstellingen van de Brede Milieu Visie, waaronder de doelstelling ‘Zeist klimaatneutraal in 2030’.

Lees verder

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) gaat tijdens de zomermaanden iedere week de GFT-container legen.

Lees verder

Inwoners van de gemeente Zeist die grofvuil willen laten ophalen, krijgen daarvoor 10 euro in rekening gebracht. Inwoners die zelf afval wegbrengen naar het Recyclingstation aan de Zandbergerlaan 2, hoeven niets te betalen. Doel van deze maatregel is een betere afvalscheiding en meer hergebruik van...

Lees verder

Op dinsdag 6 maart 2018 heeft de gemeente besloten tot een noodkap voor 18 bomen. Het gaat om 16 bomen aan de Koelaan, tussen Slot en rotonde, en 2 bomen aan de Hernhuttersingel. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen instabiel zijn en daardoor gevaar opleveren. De kans dat deze bomen om gaan bij...

Lees verder

Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn.

Lees verder